Điều kiện và thủ tục được cấp giấy phép nhập khẩu phế liệu

 • Ls. Nguyễn Minh Hải |
 • 17-02-2023 |
 • Giấy phép , |
 • 1565 Lượt xem

Giấy phép nhập khẩu phế liệu là gì? Quy định về giấy phép kinh doanh theo quy định của pháp luật? Đối tượng, điều kiện, thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu phế liệu là gì? Xem ngay bài viết sau để Luật Hùng Sơn giải đáp chi tiết cho bạn nhé.

Quảng cáo

Cơ sở pháp lý và một số khái niệm về giấy phép nhập khẩu phế liệu

Cơ sở pháp lý

Một số khái niệm cần nắm rõ

Phế liệu là gì?

Phế liệu là những vật liệu đã được thu hồi, phân loại và lựa chọn từ những vật liệu, sản phẩm bị loại bỏ trong quá trình sản xuất hoặc tiêu dùng, được sử dụng để làm nguyên liệu cho một quá trình sản xuất khác.

Giấy phép nhập khẩu phế liệu là gì?

Vì phế liệu là sản phẩm hàng hóa hạn chế nhập khẩu nên để nhập khẩu được phế liệu, doanh nghiệp cần phải xin phép nhập khẩu phế liệu tại các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép nhập khẩu và phải đáp ứng đủ, tuân thủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về nhập khẩu.

Xem thêm: Giấy phép nhập khẩu là gì? Có bắt buộc phải xin giấy phép nhập khẩu?

Đối tượng được cấp giấy phép nhập khẩu phế liệu

Đối tượng được phép cấp giấy phép nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài về Việt Nam là:

 • Tổ chức hoặc cá nhân sử dụng trực tiếp phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất;
 • Tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Điều kiện được cấp giấy phép nhập khẩu phế liệu

Điều kiện cấp giấy phép nhập khẩu phế liệu

Để được cấp giấy phép nhập khẩu phế liệu thì các cá nhân, doanh nghiệp cần đáp ứng được các điều kiện sau:

 • Đáp ứng đủ các điện kiện theo quy định của Luật bảo vệ môi trường;
 • Có hợp đồng nhập khẩu phế liệu
 • Có hợp đồng nhập khẩu ủy thác ký với thương nhân sử dụng trực tiếp phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, tái chế có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đối với thương nhân nhập khẩu ủy thác phế liệu.
 • Thương nhân nhập khẩu phế liệu với mục đích phân phối cho thương nhân sử dụng trực tiếp phế liệu làm nguyên liệu sản xuất phải:
  • Có kho bãi riêng để tập kết phế liệu bảo đảm các điều kiện về môi trường thuộc chủ sở hữu hoặc thuê dài hạn từ một năm trở lên
  • Bán hết phế liệu nhập khẩu sau ba tháng kể từ ngày phế liệu được nhập khẩu về cửa khẩu Việt Nam.
 • Phế liệu phải thuộc danh mục phế liệu được phép nhập khẩu theo quy định Quyết định 28/2020/QĐ-TTg

Thủ tục xin cấp giấy phép nhập khẩu phế liệu

Hồ sơ xin cấp giấy phép nhập khẩu phế liệu

Hồ sơ xin cấp giấy phép nhập khẩu phế liệu tại Bộ tài nguyên và môi trường gồm có:

Quảng cáo
 • Đơn đề nghị;
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế
 • Bản báo cáo các điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất;
 • Một trong các văn bản về:
  • Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, quyết định phê duyệt;
  • Giấy xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường;
  • Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường;
  • Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết;
  • Giấy chứng nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường
  • Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản;
  • Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường;
  • Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường;
  • Văn bản thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường;
  • Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung (nếu có);
 • Một trong các văn bản:
  • Giấy xác nhận hoàn thành việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết hoặc các hồ sơ hoặc giấy tờ tương đương (nếu có);
  • Giấy xác nhận đã hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở và dự án.
 • Hợp đồng chuyển giao, xử lý tạp chất và chất thải với đơn vị có chức năng phù hợp (trong trường hợp không có công nghệ hay thiết bị xử lý tạp chất đi kèm, chất thải phát sinh);
 • Báo cáo kết quả giám sát môi trường định kỳ của cơ sở.
 • Bản cam kết về tái xuất hoặc xử lý phế liệu nhập khẩu theo mẫu mà pháp luật quy định.

Quy trình xin cấp giấy phép nhập khẩu phế liệu

Quy trình thực hiện:

Quy trình thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu phế liệu

 

 • Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền;
 • Bước 2: Kiểm tra hồ sơ: Cơ quan có thẩm quyền thực hiện sẽ xem xét hồ sơ;
 • Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền thẩm định, thông báo kết quả thẩm định;
 • Bước 4: Chờ kết quả thẩm định từ cơ quan có thẩm quyền và nhận kết quả.

Mức chi phí xin giấy phép nhập khẩu phế liệu

Trường hợp thương nhân nhận ủy thác nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất như sau:

 • Đối với thương nhân nhận uỷ thác có kho, bãi lưu giữ phế liệu nhập khẩu thì phí 20 triệu đồng/hồ sơ.
 • Đối với thương nhân nhận uỷ thác không có kho, bãi lưu giữ phế liệu nhập khẩu là 12 triệu đồng/hồ sơ.

Trường hợp thương nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất:

 • Giấy xác nhận do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp
STT Phế liệu nhập khẩu Mức phí (nghìn đồng/hồ sơ)
Cấp lần đầu giấy xác nhận Cấp lại giấy xác nhận
I Phế liệu thuộc Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu
1 Phế liệu sắt, thép
a Tổng khối lượng nhập khẩu từ 5.000 đến 100.000 tấn/năm 68.000 37.400
b Tổng khối lượng nhập khẩu trên 100.000 tấn/năm 72.000 39.600
2 Phế liệu giấy
a Tổng khối lượng nhập khẩu từ 200 đến 10.000 tấn/năm 60.000 33.000
b Tổng khối lượng nhập khẩu trên 10.000 tấn/năm 64.000 35.200
3 Phế liệu nhựa
a Tổng khối lượng nhập khẩu từ 200 đến 500 tấn/năm 56.000 30.800
b Tổng khối lượng nhập khẩu trên 500 tấn/năm 60.000 33.000
4 Phế liệu khác
a Thạch cao và xỉ hạt nhỏ (xỉ cát) từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép: Tổng khối lượng nhập khẩu từ 500 tấn/năm trở lên 52.000 28.600
b Tơ tằm phế liệu và thủy tinh phế liệu (bao gồm thủy tinh vụn và thủy tinh phế liệu và mảnh vụn khác; thủy tinh ở dạng khối): Tổng khối lượng nhập khẩu từ 100 tấn/năm trở lên 48.000 26.400
c Các loại phế liệu khác: Tổng khối lượng nhập khẩu từ 50 tấn/năm trở lên 48.000 26.400
II Phế liệu không thuộc Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu để thử nghiệm làm nguyên liệu sản xuất 80.000
 • Giấy xác nhận do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp (cấp lần đầu hoặc cấp lại)
STT Phế liệu nhập khẩu thuộc Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu Mức phí

(nghìn đồng/hồ sơ)

1 Phế liệu sắt, thép: Tổng khối lượng nhập khẩu dưới 5.000 tấn/năm 32.000
2 Phế liệu giấy: Tổng khối lượng nhập khẩu dưới 200 tấn/năm 28.000
3 Phế liệu nhựa: Tổng khối lượng nhập khẩu dưới 200 tấn/năm 26.000
4 Phế liệu khác:

 • Tơ tằm phế liệu và thủy tinh phế liệu (bao gồm: thủy tinh vụn và thủy tinh phế liệu và mảnh vụn khác; thủy tinh ở dạng khối): Tổng khối lượng nhập khẩu dưới 100 tấn/năm.
 • Thạch cao và xỉ hạt nhỏ (xỉ cát): Tổng khối lượng nhập khẩu dưới 500 tấn/năm.
 • Phế liệu khác: Tổng khối lượng nhập khẩu dưới 50 tấn/năm.
22.000

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép nhập khẩu phế liệu

Sở Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi mà thương nhân đặt cơ sở sản xuất và Bộ Tài Nguyên và Môi trường là hai cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép nhập khẩu phế liệu:

 • Bộ tài nguyên & Môi trường có thẩm quyền cấp mới, cấp lại và thu hồi “Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất” cho các tổ chức hoặc cá nhân:
  • Trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất đối với các phế liệu theo quy định;
  • Nhận ủy thác nhập khẩu cho các tổ chức và cá nhân sử dụng phế liệu đó làm nguyên liệu sản xuất.
 • Sở tài nguyên & Môi trường cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thẩm quyền cấp mới, cấp lại, thu hồi giấy xác nhận đối với cá nhân hoặc tổ chức nhập khẩu trực tiếp phế liệu để sử dụng làm nguyên liệu sản xuất mà không thuộc thẩm quyền cấp của Bộ Tài nguyên & Môi trường.

Một số lưu ý khác khi thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép nhập khẩu phế liệu

 • Cá nhân, tổ chức khi xin giấy phép nhập khẩu phế liệu cần đảm bảo tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường.
 • Cần thanh toán đầy đủ các loại thuế, chi phí về xử lý phế liệu nhập khẩu
 • Báo cáo tình hình nhập khẩu và sử dụng phế liệu mỗi năm hàng năm trước ngày 15/1 của năm tiếp theo gửi về cơ quan có thẩm quyền

Như vậy, Luật Hùng Sơn đã cùng bạn tìm hiểu các yêu cầu cũng như thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu phế liệu. Nếu còn thắc mắc hãy liên hệ ngay tới tổng đài để được tư vấn.

 • CÔNG TY LUẬT TNHH HÙNG SƠN VÀ CỘNG SỰ
 • Địa chỉ:
  • VP Hà Nội: Tầng 9, Handico Tower, Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
  • VP HCM: Tầng 4, 26 Hoàng Kế Viêm, Phường 12, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
 • Website: luathungson.vn
 • Email: info@luathungson.com
 • Hotline: 0964509555
Vui lòng đánh giá!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn