logo

Thủ tục xin giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 2021

 • Ls. Luyện Ngọc Hùng |
 • 24-03-2021 |
 • Giấy phép , |
 • 1519 Lượt xem

Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là một loại giấy phép con buộc phải có nếu bạn thực hiện kinh doanh dịch vụ vận tải. Vậy điều kiện, thủ tục để được cấp giấy phép kinh doanh vận tải gì? Tham khảo ngay nội dung bài viết dưới đây.

Quảng cáo

1. Cơ sở pháp lý

Để thực hiện thủ tục xin giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô, pháp luật Việt Nam quy định rất rõ về nội dung này:

 • Luật Giao thông đường bộ năm 2008;
 • Nghị định số 10/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;
 • Công văn số 1014/BGTVT-VT về việc triển khai thực hiện Nghị định số 10/2020/NĐ-CP.

2. Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là gì?

mẫu giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là việc các doanh nghiệp hay hợp tác xã sử dụng xe ô tô vận tải hàng hóa, hành khách trên đường bộ nhằm mục đích sinh lợi từ hoạt động kinh doanh; hoạt động kinh doanh vận tải này bao gồm 2 loại là:

 • Kinh doanh vận tải thu tiền trực tiếp;
 • Kinh doanh vận tải không thu tiền trực tiếp.

Do vậy, khi kinh doanh vận tải bằng xe ô tô các chủ thể kinh doanh cần phải có giấy phép kinh doanh vận tải là điều kiện quan trọng và cần thiết.

3. Các hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô

Hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô phải xin giấy phép bao gồm các loại sau đây:

 • Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo các tuyến cố định;
 • Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt theo các tuyến cố định;
 • Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi;
 • Kinh doanh vận tải hành khách theo các hợp đồng;
 • Kinh doanh vận tải khách hàng du lịch bằng xe ô tô;
 • Kinh doanh vận tải các loại hàng hóa bằng xe ô tô.

4. Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

4.1. Có ngành nghề kinh doanh vận tải trong giấy phép

Để thực hiện hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô, các chủ thể muốn kinh doanh phải là:

 • Doanh nghiệp.
 • Hợp tác xã.
 • Hộ kinh doanh.

Phải thực hiện đăng ký danh mục ngành nghề kinh doanh vận tải theo quyết định ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

4.2. Có phương án kinh doanh vận tải cụ thể

Để thực hiện hoạt động kinh doanh cũng như xin được giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô chủ thể kinh doanh phải có phương án kinh doanh vận tải một cách cụ thể, chi tiết và rõ ràng như sau:

 • Thời gian thực hiện hành trình chạy xe ô tô
 • Thời gian bảo dưỡng xe ô tô
 • Thời gian sửa chữa duy trì tình trạng kỹ thuật của xe ô tô theo đúng quy định của luật.

4.3. Điều kiện về nhân sự

4.3.1. Người điều hành

Người trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh vận tải của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phải đảm nhận một trong các chức danh sau: Giám đốc, Phó giám đốc; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm hợp tác xã hoặc trưởng bộ phận nghiệp vụ điều hành vận tải.

Và người điều hành phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

 • Phải có trình độ chuyên ngành về vận tải từ trình độ trung cấp trở lên hoặc trình độ cao đẳng, đại học chuyên ngành khác;
 • Tham gia vào công tác quản lý vận tải tại các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải bằng xe ô tô thời gian từ 03 (ba) năm trở lên;
 • Đảm bảo và phải chứng minh được có đầy đủ thời gian cần thiết để trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh vận tải.

4.3.2. Lái xe

Lái xe phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Có hợp đồng lao động kí kết bằng văn bản với đơn vị kinh doanh vận tải;
 • Không phải là người đang trong thời gian bị cấm hành nghề theo quy định của pháp luật;
 • Trường hợp lái xe taxi hoặc lái xe buýt trên xe sẽ phải được tập huấn và hướng dẫn về nghiệp vụ vận tải hành khách, an toàn giao thông đã được quy định của Bộ Giao thông vận tải.

4.3.3 Phụ xe

Nhân viên phục vụ trên xe phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có kí kết hợp đồng lao động bằng văn bản với đơn vị kinh doanh vận tải;
 • Đã được tập huấn và hướng dẫn về nghiệp vụ vận tải hành khách, an toàn giao thông đã được quy định của Bộ Giao thông vận tải.

4.4. Điều kiện về cơ sở vật chất

Chủ thể thực hiện hoạt động kinh doanh vận tải muốn xin giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô phải đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất sau đây:

Quảng cáo

4.4.1. Nơi đỗ xe

có nơi đỗ xe là là điều kiện để được cấp giấy phép vận tải

 • Đơn vị kinh doanh vận tải phải bố trí đầy đủ diện tích chỗ đỗ xe theo phương án kinh doanh;
 • Diện tích đỗ xe của đơn vị kinh doanh có thể thuộc quyền sở hữu của đơn vị hoặc có thể hợp đồng thuê địa điểm đỗ xe;
 • Nơi đỗ xe phải bảo đảm các yêu cầu về an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ và đảm bảo vệ sinh môi trường.

4.4.2. Số lượng xe

Số lượng xe kinh doanh phải bảo đảm về số lượng, chất lượng và niên hạn sử dụng của các phương tiện phù hợp với hình thức kinh doanh:

 • Có phương án kinh doanh, trong đó đáp ứng và bảo đảm thực hiện
  • Hành trình chạy xe.
  • Thời gian bảo dưỡng xe.
  • Sửa chữa duy trì tình trạng kỹ thuật của xe theo lộ trình;
 • Có đủ số lượng các phương tiện thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải hoặc quyền sử dụng hợp pháp của đơn vị kinh doanh đối với trường hợp:
  • Xe thuê tài chính của tổ chức cho thuê tài chính.
  • Xe thuê của tổ chức hoặc của cá nhân có chức năng cho thuê tài sản theo quy định của pháp luật.
 • Trường hợp xe nào đăng ký mà thuộc về quyền sở hữu của xã viên trong hợp tác xã thì phải có cam kết kinh tế giữa xã viên với hợp tác xã, trong đó có quy định về quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ quản lý, để sử dụng điều hành của hợp tác xã đối với các xe ô tô thuộc sở hữu của xã viên đó trong hợp tác xã.

4.4.3. Cơ sở vật chất trên xe

 • Xe phải còn niên hạn sử dụng theo quy định của pháp luật;
 • Xe phải được kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định.
 • Xe phải gắn các thiết bị giám sát hành trình.

4.5. Điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô theo tuyến cố định, xe buýt, xe taxi

Khi kinh doanh vận tải bằng ô tô theo tuyến cố định, xe buýt hoặc xe taxi cần phải đáp ứng các điều kiện cụ thể sau đây:

 • Có bộ phận về quản lý các điều kiện đảm bảo an toàn giao thông;
 • Thực hiện đăng ký chất lượng dịch vụ về vận tải hành khách với cơ quan quản lý tuyến gồm: chất lượng các phương tiện; trình độ chuyên môn nghiệp vụ của các nhân viên phục vụ xe; phương án tổ chức kinh doanh vận tải; các quyền lợi của hành khách trên xe; các dịch vụ bảo đảm cho hành khách trên suốt hành trình; cam kết và thực hiện chất lượng dịch vụ.

5. Hồ sơ xin giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Để thực hiện kinh doanh vận tải bằng ô tô, chủ thể tiến hành hoạt động kinh doanh cần phải chuẩn bị hồ sơ như sau:

Trường hợp đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải:

 • Giấy đề nghị cấp Giấy phép (theo Phụ lục I của Nghị định Nghị định số 10/2020/NĐ-CP);
 • Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ của người trực tiếp điều hành doanh nghiệp vận tải;
 • Phương án kinh doanh vận tải;

Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo các tuyến cố định, xe buýt, xe taxi ngoài cần chuẩn có thêm các văn bản sau:

 • Văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của bộ phận theo dõi an toàn giao thông;
 • Bản đăng ký chất lượng dịch vụ kinh doanh vận tải (đơn vị đã thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO sẽ gửi bản sao chụp giấy chứng nhận);

Đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hàng hóa bằng hình thức xe công-ten-nơ còn phải có thêm các văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của bộ phận theo dõi an toàn giao thông.

Trường hợp đối với hộ kinh doanh kinh doanh vận tải:

 • Giấy đề nghị cấp Giấy phép (theo mẫu tại Phụ lục I của Nghị định Nghị định số 10/2020/NĐ-CP);
 • Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận hộ kinh doanh.

6. Trình tự xin giấy phép kinh doanh vận tải

thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải trải qua 3 bước sau:

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ tương ứng với mục đích kinh doanh đã nêu ở phần 5
 • Bước 2: Nộp hồ sơ theo 1 trong các hình thức sau:
  • Nộp trực tiếp đến Sở Giao thông vận tải nơi doanh nghiệp hoạt động.
  • Nộp hồ sơ qua hệ thống bưu điện, nộp hồ sơ trực tuyến qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến quốc gia.
 • Bước 3: Sở Giao thông vận tải xem xét giải quyết hồ sơ
  • Trường hợp hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải cần phải sửa đổi hoặc bổ sung thêm các giấy tờ, Sở Giao thông vận tải sẽ thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản hoặc thông báo qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến quốc gia những nội dung cần phải bổ sung hoặc cần sửa đổi đến đơn vị kinh doanh vận tải trong thời hạn là 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ xin cấp phép;
  • Trong thời hạn là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đúng theo quy định, Sở Giao thông vận tải sẽ thẩm định hồ sơ và thực hiện cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo mẫu quy định.
  • Trường hợp doanh nghiệp không được cấp Giấy phép kinh doanh thì Sở Giao thông vận tải sẽ phải trả lời bằng văn bản hoặc thông báo qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và nêu rõ lý do từ chối.

7. Dịch vụ xin phép kinh doanh vận tải bằng ô tô của Luật hùng Sơn

Luật Hùng Sơn đã và đang tư vấn trực tiếp nhiều doanh nghiệp thực hiện thủ tục xin phép kinh doanh vận tải bằng ô tô.

Với kinh nghiệm tư vấn thực tế không chỉ trong giai đoạn xin giấy phép mà còn trong quá trình thực tế hoạt động, kinh nghiệm về quản trị, tư vấn các vấn đề vướng mắc mà khách hàng gặp phải trong quá trình hoạt động.

Do đó, Luật Hùng Sơn tự tin có thể cung cấp dịch vụ một cách toàn diện cho khách hàng. Gọi ngay 1900 6518 để được tư vấn chi tiết về dịch vụ và nhận ưu đãi.

Trên đây là hướng dẫn chi tiết thủ tục xin giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô nếu còn bất cứ vướng mắc gì hãy để bình luận xuông phía dưới chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Vui lòng đánh giá!
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn