Giấy phép kinh doanh là gì? Những quy định về giấy phép kinh doanh

  • Ls. Luyện Ngọc Hùng |
  • 06-08-2021 |
  • Giấy phép , |
  • 560 Lượt xem

Giấy phép kinh doanh là gì? Những quy định liên quan đến giấy phép kinh doanh. bài viết dưới đây, Luật Hùng Sơn xin chia sẻ tới bạn đọc những thông tin hữu ích về Giấy phép kinh doanh. 

Quảng cáo

1. Tổng quan về giấy phép kinh doanh

1.1. Giấy phép kinh doanh là gì?

Giấy phép kinh doanh là loại giấy được cấp cho các doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề có điều kiện, thông thường sẽ được cấp sau khi đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Giấy phép kinh doanh là chứng nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ sở kinh doanh đó và là cơ sở giúp cho cơ quan quản lý nhà nước quản lý trật tự xã hội về điều kiện kinh doanh được dễ dàng hơn.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì doanh nghiệp có nghĩa cụ đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh khi kinh doanh các ngành nghề có điều kiện theo quy định của Luật và đảm bảo duy trì các điều kiện đó trong suốt thời gian hoạt động kinh doanh. Một trong những điều kiện khi kinh doanh ngành nghề có điều kiện là phải được thể hiện bằng giấy phép chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, chứng chỉ hành nghề, chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp,… Trên thực tế thì các loại giấy phép chứng minh đủ điều kiện kinh doanh đều được gọi chung chung là giấy phép kinh doanh. Ví dụ như: Giấy phép kinh doanh hóa chất; Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy; Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;…

1.2. Giấy phép kinh doanh tiếng anh là gì?

Giấy phép kinh doanh dịch sang tiếng Anh là Business license

1.3. Phân biệt giấy phép kinh doanh và giấy chứng nhận kinh doanh

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không hẳn là giấy phép kinh doanh. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là do các cá nhân, tổ chức có nhu cầu thành lập doanh nghiệp đi đăng ký thành lập doanh nghiệp kinh doanh các ngành nghề không có điều kiện. Còn Giấy phép kinh doanh ở đây là các cá nhân, tổ chức xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp khi đáp ứng được điều kiện kinh doanh các ngành nghề có điều kiện.

giấy phép kinh doanh là gì

2. Những quy định về giấy phép kinh doanh

2.1. Ai được cấp giấy phép kinh doanh

Các tổ chức có nhu cầu kinh doanh các ngành nghề có điều kiện thì thực hiện thủ tục xin cấp giấy đăng ký kinh doanh cho các ngành nghề có điều kiện. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trong nước, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đều có thể được cấp giấy phép kinh doanh nếu đáp ứng đủ các điều kiện cấp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2.2. Thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh

Tùy thuộc vào từng loại giấy phép kinh doanh, từng loại ngành nghề kinh doanh mà thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh cũng khác nhau. Ví dụ như:

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Phòng đăng ký kinh doanh- Sở kế hoạch và đầu tư ;

– Giấy phép kinh doanh nhập khẩu: Sở công thương;

– Giấy phép sản xuất thuốc thú y: Cục thú y;

– Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy: Cục cảnh sát phòng cháy và chữa cháy;

– Giấy phép bán buôn rượu: Sở công thương;

– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Phòng đăng ký đầu tư- Sở kế hoạch và đầu tư;

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể: Phòng tài chính kế hoạch- Ủy ban nhân dân cấp Quận/Huyện;

– Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng khám: Sở y tế;

……

2.3. Thời hạn sử dụng giấy phép kinh doanh

Thời hạn sử dụng của giấy phép kinh doanh sẽ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp thể hiện trực tiếp trên giấy phép. Tùy vào từng loại giấy phép kinh doanh, từng ngành nghề kinh doanh mà thời hạn sử dụng của mỗi giấy phép kinh doanh cũng khác nhau.

3. Đăng ký giấy phép kinh doanh như thế nào?

3.1. Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh

Mỗi ngành nghề kinh doanh sẽ có điều kiện cấp giấy phép kinh doanh khác nhau.

Đối với tổ chức, doanh nghiệp trong nước: Tùy thuộc vào các ngành nghề kinh doanh mà tổ chức, doanh nghiệp phải đáp ứng là khác nhau. Các điều kiện thường thấy như: Điều kiện về cơ sở vật chất; điều kiện về chứng chỉ hành nghề; điều kiện về vốn;….

Đối với tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài thì điều kiện để cấp giấy phép kinh doanh được quy định rõ tại Điều 9 Nghị định 09/2018/NĐ-CP. Cụ thể:

“1. Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thuộc nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có cam kết mở cửa thị trường cho hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa

a) Đáp ứng điều kiện về tiếp cận thị trường tại Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

b) Có kế hoạch về tài chính để thực hiện hoạt động đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh;

c) Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên.

2. Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài không thuộc nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên

a) Điều kiện quy định tại điểm b và c khoản 1 Điều này;

Quảng cáo

b) Đáp ứng tiêu chí sau:

– Phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành;

– Phù hợp với mức độ cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước trong cùng lĩnh vực hoạt động;

– Khả năng tạo việc làm cho lao động trong nước;

– Khả năng và mức độ đóng góp cho ngân sách nhà nước.

3. Trường hợp dịch vụ kinh doanh chưa được cam kết mở cửa thị trường trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên: Điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Trường hợp hàng hóa kinh doanh chưa được cam kết mở cửa thị trường trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên: Dầu, mỡ bôi trơn; gạo; đường; vật phẩm đã ghi hình; sách, báo và tạp chí

a) Điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Đối với hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơn: Xem xét cấp phép thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có thực hiện một trong các hoạt động sau:

– Sản xuất dầu, mỡ bôi trơn tại Việt Nam;

– Sản xuất hoặc được phép phân phối tại Việt Nam máy móc, thiết bị, hàng hóa có sử dụng dầu, mỡ bôi trơn loại đặc thù.

c) Đối với hàng hóa là gạo; đường; vật phẩm đã ghi hình; sách, báo và tạp chí: Xem xét cấp phép thực hiện quyền phân phối bán lẻ cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã có cơ sở bán lẻ dưới hình thức siêu thị, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi để bán lẻ tại các cơ sở đó.”

3.2. Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh

Bước 1: Tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ tương ứng với từng ngành nghề kinh doanh. Tùy từng ngành nghề kinh doanh mà hồ sơ cũng sẽ khác nhau.

Bước 2: Nộp hồ sơ đã chuẩn bị đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh đó. Ví dụ: Sở công thương, Sở kế hoạch và đầu tư,…

Bước 3: Nếu hồ sơ đầy đủ, doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện hoạt động ngành nghề kinh doanh đó thì cơ quan có thẩm quyền sẽ ra thông báo doanh nghiệp nộp phí, lệ phí theo quy định, sau đó cấp giấy phép kinh doanh. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, doanh nghiệp chưa đáp ứng được điều kiện hoạt động ngành nghề kinh doanh đang xin phép thì cơ quan có thẩm quyền sẽ ra thông báo sửa đổi, bổ sung hoặc ra thông báo từ chối.

Có thể tham khảo Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại đây (gắn link)

4. Nội dung thể hiện trong GPKD

Nội dung thể hiện trong giấy phép kinh doanh sẽ tùy thuộc vào từng ngành nghề kinh doanh. Thông thường một giấy phép kinh doanh sẽ gồm các nội dung sau:

– Tên giấy phép kinh doanh;

– Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ,  người đại diện theo pháp luật;

– Tên hàng hóa,ngành nghề kinh doanh, phạm vi kinh doanh;

– Phạm vi hoạt động kinh doanh;

– Thời hạn của giấy phép kinh doanh;

– Chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động kinh doanh;

– Một số nội dung khác.

5. Dịch vụ xin giấy phép kinh doanh giá rẻ tại Luật Hùng Sơn

Luật Hùng Sơn là đơn vị uy tín hàng đầu trong lĩnh vực xin Giấy phép kinh doanh. Khi sử dụng dịch vụ xin Giấy phép kinh doanh của Luật Hùng Sơn khách hàng sẽ được những luật sư và chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp tư vấn miễn phí từ A tới Z. Thay mặt khách hàng soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ. Thay mặt khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước như: nộp hồ sơ, sửa hồ sơ, theo dõi thông báo, nhận kết quả. Hỗ trỡ khách hàng kể cả khi dịch vụ đã hoàn thành. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn miễn phí.

Trên đây là tư vấn của Luật Hùng Sơn về thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh. Nếu bạn đọc còn băn khoăn, vui lòng liên hệ đến tổng đài tư vấn 1900 6518.

Vui lòng đánh giá!
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn