Điều kiện, thủ tục xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh hóa chất

 • Ls. Nguyễn Minh Hải |
 • 26-01-2021 |
 • Giấy phép , |
 • 655 Lượt xem

Để có thể kinh doanh, sản xuất hóa chất doanh nghiệp bắt buộc phải có giấy phép đủ điều kiện kinh doanh hóa chất. Vậy điều kiện thủ tục xin giấy phép như thế nào? Có quy định gì đặc biệt khi kinh doanh hóa chất không? Xem ngay bài viết sau để được luật sư tư vấn cụ thể.

Quảng cáo

Cơ sở pháp lý

 • Luật hóa chất số 06/2007/QH12 được ban hành ngày 21 tháng 11 năm 2007;
 • Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
 • Nghị định số 113/2017/NĐ-CP;
 • Thông tư số 32/2017/TT-BCT;
 • Thông tư số 08/2018/TT-BTC;

Giấy phép kinh doanh hóa chất là gì?

Kinh doanh hóa chất được hiểu là hoạt động buôn bán, xuất khẩu hoặc nhập khẩu hóa chất để cung ứng ra thị trường với mục đích sinh lời. Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh hóa chất chính là văn bản mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền cung cấp cho doanh nghiệp/công ty hoặc cơ sở đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Các trường hợp cấp giấp phép đủ điều kiện kinh doanh hóa chất

Doanh nghiệp kinh doanh các loại hóa chất dưới đây cần phải xin cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh hóa chất.

Theo quy định tại Luật Hóa chất 2007, hóa chất trong sản xuất hoặc kinh doanh được chia thành 02 loại, như sau:

 • Hóa chất nằm trong Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện, nó là hóa chất nguy hiểm yêu cầu kiểm soát chặt chẽ về mặt kỹ thuật an toàn trong việc sản xuất, kinh doanh.
 • Hóa chất nằm trong Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh, đây là hóa chất nguy hiểm phải được kiểm soát đặc biệt về kỹ thuật an toàn, loại hình, quy mô, phạm vi và thời hạn sản xuất/kinh doanh nhằm đảm bảo không gây phương hại đến quốc phòng, an ninh, tài sản, môi trường và sức khỏe con người.

Điều kiện cấp giấy chứng nhận

Một số điều kiện cần thiết khi xin giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất như sau:

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy, chữa cháy hay Biên bản kiểm tra bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan công an có thẩm quyền cấp;
 • Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;
 • Là doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã được thành lập theo đúng quy định của pháp luật và đăng ký ngành, nghề sản xuất hóa chất.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn phải đáp ứng đủ những điều kiện sau:

Điều kiện về cơ sở vật chất

 • Cơ sở vật chất – kỹ thuật phải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật như:
  • Kho tàng, nhà xưởng và thiết bị công nghệ;
  • Trang thiết bị về an toàn, phòng, chống cháy nổ, sét, bao gồm cả phòng, chống rò rỉ, phát tán hóa chất và những sự cố hóa chất khác;
  • Các trang thiết bị bảo hộ lao động;
  • Những trang thiết bị bảo vệ môi trường và hệ thống xử lý chất thải;
  • Các phương tiện vận chuyển;
  • Bảng nội quy quy định về an toàn hóa chất;….
 • Địa điểm và diện tích kho, nhà xưởng phải đảm bảo đạt yêu cầu về tiêu chuẩn, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;
 • Doanh nghiệp có cửa hàng hay địa điểm kinh doanh, nơi bày bán hóa chất bảo đảm các yêu cầu về tiêu chí an toàn hóa chất, an toàn phòng, chống cháy nổ như pháp luật hiện hành quy định;
 • Vật chứa và bao bì lưu trữ hóa chất phải đảm bảo về chất lượng và vệ sinh môi trường theo quy định pháp luật hiện hành; đối với phương tiện vận chuyển hóa chất phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật;
 • Doanh nghiệp có kho chứa hoặc có hợp đồng thuê kho chứa hóa chất (nếu đi thuê) hay sử dụng kho của cá nhân, tổ chức mua hay bán hóa chất đáp ứng đủ các điều kiện về an toàn phòng, chống cháy nổ và bảo quản an toàn hóa chất;
 • Hóa chất hạn chế kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp thì phải đáp ứng thêm điều kiện: hóa chất được tồn trữ và bảo quản ở một kho riêng hoặc khu vực riêng trong kho.

Điều kiện về nhân sự

 • Người phụ trách về an toàn hóa chất của cơ sở kinh doanh hóa chất phải có trình độ trung cấp trở lên về chuyên ngành hóa chất;
 • Giám đốc hay Phó Giám đốc kỹ thuật hoặc cán bộ kỹ thuật phụ trách về hoạt động sản xuất hóa chất đều phải có bằng đại học trở lên về chuyên ngành hóa chất;
 • Người lao động phải được huấn luyện an toàn hóa chất gồm:
  • Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;
  • Cấp phó của người đứng đầu được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn hóa chất;
  • Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn hóa chất của cơ sở;
  • Người trực tiếp giám sát về an toàn hóa chất tại nơi làm việc; người lao động liên quan trực tiếp đến hóa chất.

Hồ sơ xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh hóa chất

Hồ sơ, giấy tờ chung khi xin giấy phép kinh doanh hóa chất

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện ở trong lĩnh vực công nghiệp

 • 1. Giấy đề nghị về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp theo mẫu hoặc văn bản đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh hóa chất hạn chế kinh doanh của doanh nghiêp/tổ chức;
 • 2. Bản photo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hay Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã tùy vào tổ chức xin;
 • 3. Văn bản kê khai về từng địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp;
 • 4. Bản photo quyết định phê duyệt hay tài liệu, văn bản xác nhận các giấy tờ liên quan đến bảo vệ môi trường theo đúng quy định của pháp luật được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp;
 • 5. Bản photo giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế và các văn bản nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với mỗi kho chứa hóa chất là đối tượng phải thẩm duyệt thiết kế về vấn đề phòng cháy và chữa cháy;
 • 6. Biên bản làm việc về việc kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy hoặc các văn bản của cơ quan có thẩm quyền chứng minh việc đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với mỗi kho chứa hóa chất mà không thuộc đối tượng bắt buộc phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy;
 • 7. Giấy tờ về bản vẽ tổng thể hệ thống mặt bằng của mỗi địa điểm kinh doanh, trong nội dung bản vẽ phải bảo đảm các thông tin về vị trí kho chứa, khu vực để chứa hóa chất, diện tích và lối vào khu vực kho hóa chất; Bản photo giấy tờ chứng minh quyền sử dụng của thửa đất xây dựng kho chứa hay là Hợp đồng thuê kho nếu thuê kho lưu trữ hoặc Hợp đồng/ thỏa thuận mua bán hóa chất trong những trường hợp sử dụng kho của tổ chức, cá nhân mua hay bán hóa chất;
 • 8. Tài liệu kê khai về thiết bị kỹ thuật, những trang bị phòng hộ lao động và an toàn của mỗi địa điểm kinh doanh hóa chất;
 • 9. Người phụ trách về an toàn hóa chất phải có bản sao bằng trung cấp trở lên trong chuyên ngành hóa chất;
 • 10. Bản photo hồ sơ huấn luyện an toàn hóa chất;
 • 11. Phiếu an toàn hóa chất đối với những hóa chất nguy hiểm trong cơ sở kinh doanh theo quy định pháp luật.

Hồ sơ giấy phép kinh doanh hóa chất hạn chế kinh doanh

Ngoài ra, Hồ sơ đối với trường hợp đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh hóa chất hạn chế kinh doanh, cần phải bổ sung thêm:

 • Văn bản giải trình về kế hoạch kinh doanh đối với hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh của tổ chức hoặc cá nhân đăng ký cấp Giấy phép.

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận sản xuất hóa chất

Hồ sơ đề nghị xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thì Giám đốc/ Phó Giám đốc kỹ thuật hoặc là cán bộ kỹ thuật phụ trách hoạt động sản xuất hóa chất trong cơ sở sản xuất phải có bản photo bằng đại học trở lên về chuyên ngành hóa chất.

Trình tự thủ tục xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh hóa chất

Trình tự, thủ tục xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp và thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh hóa chất hạn chế kinh doanh:

Quảng cáo

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Tổ chức/cá nhân tiến hành chuẩn bị 01 bộ hồ sơ như trên gửi đến Sở Công Thương;

Bước 2: Xử lý hồ sơ

Cơ quan có thẩm quyền cấp xem xét và thẩm định hồ sơ

 Bước 3: Nhận kết quả

 • Sau khi hồ sơ nhận được đã được hợp lệ, nếu được cấp giấy phép kinh doanh, Sở Công thương thông báo bằng văn bản để người nộp hồ sơ được biết và nhận kết quả.
 • Bên cạnh đó, cơ quan này có trách nhiệm gửi 01 bản cho Sở Công Thương nơi tổ chức/ cá nhân đặt trụ sở chính.
 • Trong trường hợp từ chối cấp, Sở Công Thương phải ra văn bản trả lời có nêu rõ lý do từ chối cấp.

Thời hạn của Giấy chứng nhận: 05 (năm) năm, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận. Nếu tổ chức, cá nhân có nhiều điểm kinh doanh hàng hóa thì trong giấy chứng nhận phải ghi rõ những điểm kinh doanh đã được thẩm định đủ điều kiện.

Cách thức nộp hồ sơ: Cá nhân, tổ chức có thể nộp hồ sơ qua 3 hình thức sau:

 • Nộp hồ sơ trực tiếp.
 • Gửi qua đường bưu điện
 • Nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Thẩm quyền cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh hóa chất

Tùy từng loại hóa chất sẽ có cơ qua tương ứng có thẩm quyền theo quy định như sau:

 • Bộ Công thương: Đối với hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong ngành công nghiệp.
 • Sở Công Thương: Đối với hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Sở Công Thương

Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Hóa chất

Thời gian xử lý

 • Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, thời gian xử lý là 16 ngày làm việc.
 • Đối với hồ sơ chưa đầy đủ và không hợp lệ, Cơ quan có thẩm quyền ra thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Trên đây là bài viết về giấy phép đủ điều kiện kinh doanh hóa chất. Nếu còn bất kỳ vướng mắc về thủ tục hoặc hồ sơ pháp lý cũng như cần tư vấn những vấn đề pháp lý khác, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật của Luật Hùng Sơn19006518 để được giải đáp

5/5 - (3 bình chọn)
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn