Trường hợp đương nhiên được xóa án tích thì có phải xin “Giấy chứng nhận xóa án tích” không?

  • Ls. Luyện Ngọc Hùng |
  • 02-07-2021 |
  • Giấy phép , |
  • 1649 Lượt xem

Nếu bạn thuộc trường hợp đương nhiên được xóa án tích thì khi đáp ứng đủ các điều kiện sẽ được xóa án tích và xem như chưa bị kết án. Nhưng bạn không biết, liệu, khi thuộc trường hợp này thì có phải xin Giấy chứng nhận xóa án tích không? Câu trả lời sẽ có trong bài viết dưới đây.

Quảng cáo

1. Xóa án tích là gì?

Theo Điều 69 Bộ luật hình sự 2015 thì Xóa án tích được hiểu là xóa những bản án, tiền án của người bị kết án và người đó được coi như chưa bị kết án.

2. Quy định về điều kiện đương nhiên được xóa án tích

Theo Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) thì phải xem xét đồng thời các điều kiện như sau:

– Chấp hành xong hình phạt chính, thời hạn thử thách án treo hoặc hết thời hiệu thi hành bản án.

– Sau khi chấp hành xong hình phạt chính và hết thời gian thử thách án treo thì người đó phải chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện các hành vi phạm tội mới trong thời hạn quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 70 Bộ luật hình sự.

Như vậy, người bị kết án đương nhiên được xóa án tích nếu từ khi hết thời hiệu thi hành bản án người đó không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn quy định. Người được xóa án tích được coi như chưa bị kết án.

giấy chứng nhận xóa án tích

3. Vậy, có phải xin Giấy chứng nhận xóa án tích nếu đáp ứng đủ điều kiện đương nhiên được xóa án tích không?

3.1. Theo quy định của BLHS 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) thì người được xóa án tích coi như chưa bị kết án và được Tòa án cấp giấy chứng nhận (theo Điều 63). Và cũng theo quy định tại Điều 270 của Bộ luật tố tụng năm 2003 thì: “Theo yêu cầu của người được đương nhiên xóa án tích quy định tại Điều 64 của Bộ luật hình sự, Chánh án Tòa án đã xử sơ thẩm vụ án cấp Giấy chứng nhận là họ đã được xóa án tích”.

Nghĩa là Tòa án có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận xóa án tích cả trường hợp đương nhiên được xóa án tích. Không có quy định nào bắt buộc phải làm đơn xin xác nhận xóa án tích đối với trường hợp đương nhiên được xóa án tích cả. Tuy nhiên khi có công việc, cần đi ra nước ngoài, đi xin việc, ….hầu hết các nơi đều yêu cầu các giấy tờ liên quan đến lý lịch tư pháp của người đó, khi đó cần phải xin Giấy chứng nhận xóa án tích.

Để được cấp giấy chứng nhận thì người đã bị kết án và đáp ứng đủ điều kiện đương nhiên được xóa án tích sẽ phải tự mình làm thủ tục xin Giấy chứng nhận xóa án tích. Nhưng thủ tục này không hề đơn giản, thường gây khó khăn cho người đã chấp hành xong bản án, vì khi xin Giấy chứng nhận xóa án tích họ còn phải xin giấy xác nhận đã chấp hành xong các hình phạt bổ sung, xác nhận về việc không phạm tội mới, tuân thủ pháp luật,…  

3.2. Đến quy định tại BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) thì không còn quy định về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận xóa án tích cho trường hợp đương nhiên được xóa án tích nữa.

Tại khoản 4 Điều 70 BLHS 2015 đã phân rõ trách nhiệm của Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trong việc xác nhận cho người được đương nhiên xóa án tích: “Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp có trách nhiệm cập nhật thông tin về tình hình án tích của người bị kết án và khi có yêu cầu thì cấp Phiếu lý lịch tư pháp xác nhận không có án tích, nếu có đủ điều kiện quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều này”. Quy định này đã đề cao trách nhiệm của Nhà nước trong việc xóa án tích, giảm thiểu các thủ tục thuận lợi cho những người đã chấp hành án và đáp ứng đủ điều kiện đương nhiên được xóa án tích. Bên cạnh đó cũng đảm bảo sự đồng bộ với các quy định của Luật Lý lịch tư pháp.

Cũng theo hướng dẫn tại Công văn số 558/TTLLTPQG-HCTH về việc Hướng dẫn nghiệp vụ lý lịch tư pháp ngày 26/12/2018 của Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia thì:

Các trường hợp đương nhiên được xóa án tích khi có yêu cầu đề nghị xóa án tích thì Sở Tư pháp hướng dẫn cho những người này thực hiện thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp, sau đó tiến hành xác minh và cấp phiếu theo quy định. Nếu trường hợp cá nhân chưa hiểu rõ thủ tục xóa án tích mà vẫn đến cơ quan Tòa án thực hiện yêu cầu cấp Giấy chứng nhận xóa án tích thì Tòa án sẽ hướng dẫn cá nhân đó đến Sở Tư pháp thực hiện thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Như vậy, đối với trường hợp đương nhiên được xóa án tích, khi đáp ứng đủ các điều kiện theo luật quy định thì không phải thực hiện thủ tục xin Giấy chứng nhận xóa án tích tại Tòa án nữa mà thay vào đó, nếu có yêu cầu thì hướng dẫn làm Phiếu lý lích tư pháp. Khi bạn thuộc trường hợp đương nhiên được xóa án tích và khi đủ điều kiện thì sẽ được coi như chưa có tiền án, không bắt buộc phải làm Phiếu lý lịch tư pháp, chỉ khi có nhu cầu đi ra nước ngoài, đi xin việc hay các trường hợp cần chứng minh không có án tích thì mới phải yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

4. Những lưu ý khi xác minh các điều kiện đương nhiên được xóa án tích khi cấp Phiếu lý lịch tư pháp

4.1. Về thời điểm tính thời hạn xóa án tích

Theo quy định tại Điều 70 Bộ luật hình sự 2015 thì thời điểm để tính thời hạn đương nhiên được xóa án tích là thời điểm người bị kết án đã chấp hành xong hình phạt chính, thời hạn thử thách án treo hoặc hết thời hiệu thi hành bản án và chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án.

4.2. Về xác minh hành vi phạm tội mới

Một trong những điều kiện đương nhiên được xóa án tích là người bị kết án không có hành vi phạm tội mới trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 70 Bộ luật hình sự 2015. Để xác minh một người có hành vi phạm tội mới hay không thì Sở Tư pháp chuyển các hồ sơ yêu cầu cấp phiếu qua phần mềm hỗ trợ để Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Cục Hồ sơ nghiệp vụ, Bộ Công an, Công an tỉnh phối hợp với nhau tra cứu và xác minh thông tin, hỗ trợ Sở Tư pháp cấp Phiếu lý lịch tư pháp chính xác.

4.3. Việc xem xét hành vi phạm tội mới trong việc xác định điều kiện đương nhiên được xóa án tích

– Người bị kết án đáp ứng đủ các điều kiện đương nhiên xóa án tích nếu chấp hành đủ các hình phạt và:

Quảng cáo

+ Không có hành vi phạm tội mới trong thời gian có án tích;

+ Trường hợp có hành vi phạm tội khác xảy tra trước hoặc sau thời hạn đang có án tích về tội đó theo quy định tại Bộ luật hình sự 2015

– Nếu người đó đang có án tích về một tội mà lại có hành vi phạm tội mới trong thời hạn đang có án tích về tội đó thì chưa đáp ứng được điều kiện đương nhiên xóa án tích. Vậy Sở Tư pháp thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp với tính trạng án tích là “Có án tích”.

4.4. Về xác minh việc chấp hành xong thời gian thử thách án treo và án phạt cải tạo không giam giữ

– Với trường hợp đã chấp hành xong thời gian thử thách án treo, án phạt cải tạo không giam giữ nhưng không có giấy chứng nhận chấp hành xong thời gian thử thách án treo, giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt cải tạo không giam giữ thì:

Sở Tư pháp phối hợp với Công an tỉnh, Công an huyện, UBND cấp xã, Cơ quan thi hành án công an cấp huyện,… xác minh các điều kiện về đương nhiên được xóa án tích, nếu đã đảm bảo đủ các điều kiện được xóa án tích thì cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo quy định.

– Với trường hợp không được cấp giấy chứng nhận chấp hành xong thời gian thử thách án treo, giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt cải tạo không giam giữ do không tuân thủ những điều kiện trong thời gian thi hành án phạt thì:

Những trường hợp này được xem là chưa chấp hành xong hình phạt án treo, án phạt cải tạo không giam giữ và không đáp ứng đủ điều kiện đương nhiên được xóa án tích.

4.5. Về xác minh việc thi hành nghĩa vụ dân sự, bồi thường thiệt hại

– Đối với trường hợp hết thời hiệu yêu cầu thi hành án dân sự thì đương sự nên chủ động gặp người được thi hành án để thỏa thuận về việc thi hành án, sự thỏa thuận này có sự xác nhận của UBND cấp xã Sở Tư pháp sẽ coi việc thỏa thuận này là một trong những căn cứ đương nhiên được xóa án tích.

– Đối với trường hợp thi hành nghĩa vụ cấp dưỡng cho trẻ đến 18 tuổi hoặc cấp dưỡng cho cha mẹ người bị hại (đã chết) cho tới khi qua đời thì đương sự có có thể thỏa thuận với bên được cấp dưỡng để thi hành nghĩa vụ này trong một lần hoặc nhiều giai đoạn. Khi đã thực hiện xong nghĩa vụ và có xác nhận của cơ quan thi hành án hoặc có xác nhận về sự thỏa thuận của UBND cấp xã thì đây sẽ được coi là một trong những điều kiện để đương nhiên được xóa án tích.

– Đối với trường hợp thực hiện nghĩa vụ liên đới thì người có nghĩa vụ thực hiện xong toàn bộ nghĩa vụ và được bên có quyền chấp thuận và xác nhận. Việc thực hiện nghĩa vụ và chấp thuận này có sự ác nhận của cơ quan thi hành án. Đây cũng được coi là một trong những điều kiện để đương nhiên được xóa án tích

4.6. Về xác minh điều kiện đương nhiên được xóa án tích đối với trường hợp chưa có thông tin về tình trạng thi hành án phí trong bản án của người bị kết án có yêu cầu cấp Phiếu LLTP

Trường hợp người có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp khẳng định đã nộp án phí nhưng làm mất giấy biên nhận thì Sở Tư pháp tiến hành gửi hồ sơ xác minh tới cơ quan thi hành án có liên quan:

– Nếu xác minh rằng người bị kết án này chưa thi hành án thì Sở Tư pháp đề nghị người đó thi hành án theo quy định. Chờ thông báo của cơ quan thi hành án về việc người đó đã thực hiện thi hành án chưa, từ đó Sở Tư pháp cấp Phiếu Lý lịch tư pháp nếu có đủ các điều kiện khác về đương nhiên được xóa án tích.

– Nếu cơ quan thi hành án có văn bản trả lời không rõ hoặc không có thông tin về tình trạng án phí thì Sở Tư pháp thực hiện xóa án tích nếu đáp ứng đủ các điều kiện khác theo quy định.

4.7. Cách tính thời hạn xóa án tích trong trường hợp có nhiều bản án, tổng hợp hình phạt của nhiều bản án

– Nếu người bị kết án chưa được xóa án tích mà thực hiện hành vi phạm tội mới và bị Tòa án kết án bằng bản án có hiệu lực pháp luật thì thời hạn tính để xóa án tích cũ được tính lại kể từ ngày chấp hành xong hình phạt chính hoặc thời gian thử thách án treo của bản án mới hoặc từ ngày bản án mới hết thời hiệu thi hành.

– Nếu người đang thi hành án tiếp tục bị Tòa án kết án bằng bản án có hiệu lực pháp luật mới, trong đó bản án mới tổng hợp hình phạt của bản án đang thi hành thì thời hạn tính để xóa án tích kể từ ngày chấp hành xong hình phạt chính đã được tổng hợp. Tuy nhiên việc xóa án tích phải thực hiện đối với từng bản án theo quy định.

Nếu còn những vấn đề còn thắc mắc liên quan đến bài viết, bạn đọc vui lòng liên hệ qua tổng đài 1900 6518 để được tư vấn.

Vui lòng đánh giá!
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn