logo

Hướng dẫn thủ tục đổi giấy phép lái xe cho khách du lịch nước ngoài

  • Ls. Luyện Ngọc Hùng |
  • 28-06-2021 |
  • Giấy phép , |
  • 548 Lượt xem

Thủ tục đổi giấy phép lái xe cho khách du lịch nước ngoài được thực hiện theo quy định của pháp luật. Căn cứ vào đó, người nước ngoài hay người Việt Nam cư trú tại nước ngoài có nhu cầu lái xe ở Việt Nam khi có giấy phép lái xe quốc gia cần làm thủ tục đổi sang giấy phép lái xe tương ứng của Việt Nam. Cụ thể như thế nào, mời các bạn cùng Luật Hùng Sơn theo dõi bài viết dưới đây!

Quảng cáo

1. Người nước ngoài du lịch vào Việt Nam được đổi giấy phép lái xe không?

Căn cứ vào Thông tư 58/2015/TT-BGTVT về việc đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ được quy định theo điểm h, Khoản 2, Điều 49 về việc đổi giấy phép lái xe như sau:

“Khách du lịch nước ngoài lái xe đăng ký nước ngoài vào Việt Nam, có giấy phép lái xe quốc gia còn thời hạn sử dụng, nếu có nhu cầu lái xe ở Việt Nam được xét đổi sang giấy phép lái xe tương ứng của Việt Nam”

Theo đó, khách nước ngoài mà du lịch vào Việt Nam đã có giấy phép lái xe còn thời hạn ở quốc gia đã cấp mà có nhu cầu muốn lái xe ở Việt Nam sẽ được xét cấp giấy phép lái xe.

Người nước ngoài du lịch Việt Nam được cấp đổi giấy phép lái xe

Người nước ngoài du lịch Việt Nam được cấp đổi giấy phép lái xe

2. Hồ sơ đổi giấy phép lái xe

Căn cứ vào Khoản 1, Điều 54 của Thông tư 58/2015/TT-BGTVT có quy định về hồ sơ đổi giấy phép lái xe của người nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài vào Việt Nam với những hồ sơ như sau:

Người có nhu cầu lập 1 bộ hồ sơ, gửi trực tiếp hay qua đường bưu chính tới Sở Giao thông vận tải. Với hồ sơ bao gồm:

a) Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 28 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Bản dịch giấy phép lái xe nước ngoài ra tiếng Việt được bảo chứng chất lượng dịch thuật của cơ quan công chứng hoặc Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam mà người dịch làm việc, đóng dấu giáp lai với bản sao giấy phép lái xe; trường hợp phát hiện có nghi vấn, cơ quan cấp đổi giấy phép lái xe có văn bản đề nghị Đại sứ quán, Lãnh sự quán của quốc gia cấp giấy phép lái xe tại Việt Nam xác minh;

c) Bản sao có chứng thực danh sách xuất nhập cảnh của Bộ Công an hoặc bản sao hộ chiếu gồm phần số hộ chiếu, họ tên và ảnh người được cấp, thời hạn sử dụng và trang thị thực nhập cảnh vào Việt Nam;

d) 01 ảnh màu cỡ 3 cm x 4 cm nền ảnh màu xanh, kiểu chứng minh nhân dân.

Khi tới nhận giấy phép lái xe, người lái xe cần xuất trình hộ chiếu còn thời hạn và giấy phép lái xe nước ngoài của mình tới để đối chiếu.

3. Thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe

Những người có nhu cầu cấp đổi giấy phép lái xe cần nộp hồ sơ đến Sở Giao thông vận tải. Thời gian cấp theo Khoản 8, Điều 49 của Thông tư 58/2015/TT-BGTVT là không quá 5 ngày tính từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định hợp lệ. Hơn nữa, khi đổi giấy phép lái xe, cơ quan cấp giấy phép lái xe sẽ tiến hành cắt góc giấy phép lái xe cũ (ngoại trừ trường hợp giấy phép lái xe đó do nước ngoài cấp).

Trình tự thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe căn cứ theo điểm b khoản 6 Điều 2 Thông tư 01/2021/TT-BGTVT. Theo đó, quy định trình tự, thủ tục thực hiện đổi giấy phép lái xe cho khách du lịch nước ngoài cụ thể như sau:

Bước 1: Khách du lịch tiến hành lập 1 bộ hồ sơ, gửi theo 1 trong 3 cách sau:

– Gửi trực tiếp lên Sở Giao thông vận tải;

– Gửi qua đường bưu chính;

– Nộp trực tuyến trên cổng thông tin điện tử/hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Sở Giao thông Vận tải.

Quảng cáo

Bước 2: Sở Giao thông Vận tải tiến hành kiểm tra hồ sơ khi tiếp nhận.

Trong trường hợp hồ sơ không đúng theo quy định, Sở GTVT phải thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản hay qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến các nội dung cần bổ sung, sửa đổi cho cá nhân trong 2 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ.

Bước 3: Khách du lịch nộp hồ sơ trực tiếp phải có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí cấp giấy phép lái xe khi được tiếp nhận hồ sơ theo đúng quy định.

Khi tiến hành nộp hồ sơ thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến cần phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế phí cấp giấy phép lái xe qua chức năng thanh toán của hệ thống dịch vụ công trực tuyến theo quy định. Đồng thời, họ phải nộp phí sử dụng dịch vụ khác theo nhu cầu.

Bước 4: Trong vòng 05 ngày làm việc, tính từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Giao thông Vận tải sẽ thực hiện việc đổi giấy phép lái xe. Trong trường hợp không đổi giấy phép lái xe thì phải trả lời và nêu đầy đủ lý do.

Thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe cho người nước ngoài theo đúng quy định của pháp luật

Thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe cho người nước ngoài theo đúng quy định của pháp luật

4. Thời hạn giấy phép lái xe cho người nước ngoài

Nội dung này được quy định cụ thể trong điểm b, khoản 7, điều 37 của Thông tư 12/2017/TT-BGTVT. Cụ thể như sau:

Thời hạn sử dụng giấy phép lái xe Việt Nam đổi dành cho khách du lịch nước ngoài lái xe đăng ký nước ngoài vào Việt Nam phải phù hợp với thời gian du lịch ở Việt Nam. Khoảng thời gian này được tính từ khi nhập cảnh cho tới khi xuất cảnh nhưng không được vượt quá thời hạn giấy phép lái xe Việt nam quy định.

Với khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam chưa có điều kiện để xuất trình hộ chiếu và giấy phép lái xe nước ngoài, khi tiến hành đổi giấy phép lái xe có thể dựa vào danh sách xuất nhập cảnh của Bộ Công an cũng như bản dịch giấy phép lái xe (cùng với đó là bản sao giấy phép lái xe nước ngoài), làm giấy phép lái xe cho số người đăng ký sẵn.

Thời hạn cấp đổi giấy phép lái xe cho người nước ngoài du lịch tại Việt Nam là 5 ngày

Thời hạn cấp đổi giấy phép lái xe cho người nước ngoài du lịch tại Việt Nam là 5 ngày

Lưu ý: Giấy phép lái xe chỉ dược cấp cho những ai thực sự vào Việt Nam sau khi đối chiếu theo giấy phép lái xe nước ngoài và hộ chiếu.

5. Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe cho người nước ngoài

Mẫu đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe cho người nước ngoài là văn bản quan trọng không thể thiếu khi làm thủ tục đổi giấy phép lai xe tại Việt Nam. Để có được giấy phép lái xe để có thể điều khiển phương tiện giao thông nhanh chóng trên đường phố nhanh chóng, các bạn cần tải và điền mẫu đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe cho người nước ngoài. Cụ thể mời các bạn tham khảo mẫu đơn dưới đây!

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence- Freedom – Happiness
——————–

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

APPLICATION FORM FOR EXCHANGE OF DRIVER’S LICENCE

(Dùng cho người nước ngoài) – (For Foreigner only)

Kính gửi (To): Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải…)
Directorate for Road of Viet Nam (Transport Department…)

Tôi là (Full name):…………

Quốc tịch (Nationality):……….

Ngày tháng năm sinh (Date of birth):……..

Hiện cư trú tại (Permanent Address):……..

Số hộ chiếu (Passport No):….

Cấp ngày (Issuing date): ngày (date): ………….. tháng (month) ………. năm (year)….

Hiện có giấy phép lái xe cơ giới đường bộ số (Current Driving Licence No):…

Cơ quan cấp (Issuing Office):……

Tại (Place of issue):……….

Cấp ngày (Issuing date): ngày (date): ….. tháng (month) ….. năm (year)…..

Lý do xin đổi giấy phép lái xe (Purpose of application for new driving licence):….

Định cư lâu dài tại Việt Nam/không định cư lâu dài tại Việt Nam (Long time of staying in Viet Nam/Short time of staying in Viet Nam).

Gửi kèm theo đơn gồm có (Documents enclosed as follows):

– Bản dịch giấy phép lái xe nước ngoài đã được công chứng (Translation of current foreign driving licence with notation);

– Bản sao hộ chiếu (phần họ tên và ảnh; trang thị thực nhập cảnh) [Copy of passport (included pages: full name, photograph, valid visa)].

Tôi xin đảm bảo lời khai trên đây là đúng sự thật.
I certify that all the information included in this application and attached documents is correct and true.

………, ngày (date)…tháng (month)…năm (year)…..

NGƯỜI LÀM ĐƠN (APPLICANT)

(Ký và ghi rõ họ, tên)

(Signature and Full name)

Bài viết trên đây đã hướng dẫn các bạn về hồ sơ và thủ tục cần có để đổi giấy phép lái xe cho khách du lịch nước ngoài. Nếu như muốn được tư vấn pháp lý cụ thể về vấn đề này, các bạn hãy gọi ngay tới Công ty Luật Hùng Sơn qua hotline 0964509555. Xin cảm ơn!

Vui lòng đánh giá!
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn