logo

Đăng ký khuyến mại sở công thương Hà Nội theo quy định

 • Ls. Luyện Ngọc Hùng |
 • 06-12-2021 |
 • Giấy phép , |
 • 1285 Lượt xem

Đăng ký khuyến mại sở công thương Hà Nội, đăng ký chương trình khuyến mãi là thủ tục cần thiết trong mọi doanh nghiệp nhằm xúc tiến hoạt động thương mại. Trước khi thực hiện chương trình khuyến mãi Doanh nghiệp cần làm đăng ký khuyến mại sở công thương Hà Nội.

Quảng cáo

Tại sao phải đăng ký khuyến mại

Tuân thủ quy định pháp luật

Thương nhân thực hiện chương trình khuyến mãi theo hình thức quy định tại Điều 13 Nghị định 81/2018/NĐ-CP và các hình thức khác theo quy định Luật thương mại (Khoản 9 Điều 92) phải thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động khuyến mãi và phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận trước khi thực hiện chương trình khuyến mại.

Thủ tục này là bắt buộc đối với những thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại theo hình thức luật định.

Bảo vệ quyền lợi, lợi ích của khách hàng và thương nhân

Trong quá trình thực hiện chương trình khuyến mại có thể có nhiều vấn đề xảy ra gây ảnh hưởng đến quyền lợi, lợi ích của cả khách hàng tham gia chương trình lẫn Thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại. Khi đó, Thương nhân đã đăng ký hoạt động khuyến mại có thể dễ dàng giải quyết các vấn đề này bằng cách áp dụng theo quy định trong thể lệ của Chương trình khuyến mại đã đăng ký. Nội dung của Thể lệ này đã được công khai rộng rãi đến toàn bộ khách hàng, những người có liên quan. Vì vậy, vấn đề sẽ nhanh chóng được giải quyết và đảm bảo quyền và lợi ích của cả khách hàng lẫn Thương nhân thực hiện chương trình.

đăng ký chương trình khuyến mãi

Khi nào phải đăng ký chương trình khuyến mại

Trước khi thực hiện chương trình khuyến mại thương nhân phải gửi hồ sơ đăng ký hoạt động chương trình khuyến mại đến Sở Công thương/ Bộ Công thương. Phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận trước khi thực hiện chương trình khuyến mại.

Thương nhân lưu ý về thời gian bắt đầu thực hiện chương trình khuyến mại để hồ sơ có thể được tiếp nhận xử lý và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận chấp thuận cho phép thực hiện chương trình khuyến mại.

Đối tượng phải đăng ký chương trình khuyến mại

Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trực tiếp thực hiện khuyến mại hoặc thực hiện khuyến mại thông qua các thương nhân phân phối như: bán buôn, bán lẻ, đại lý, nhượng quyền thương mại và các thương nhân phân phối khác theo quy định của pháp luật;

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của một Doanh nghiệp khác theo thỏa thuận.

Xác định cơ quan có thẩm quyền quản lý đăng ký chương trình khuyến mại

Theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xử lý hồ sơ đăng ký khuyến mại như sau:

 • Sở Công Thương: Xử lý hồ sơ đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
 • Bộ Công Thương: Xử lý hồ sơ đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên và chương trình khuyến mại theo các hình thức khác.

Dựa theo phạm vi và hình thức chương trình khuyến mại Thương nhân có thể xác định được cơ quan tiếp nhận xử lý hồ sơ đăng ký khuyến mại.

Quy định về đăng ký chương trình khuyến mại

Chương trình khuyến mại phải đăng ký với Sở Công Thương/ Bộ Công thương

Các chương trình khuyến mại thuộc các hình thức sau cần thực hiện thủ tục đăng ký khuyến mại với Sở Công thương/ Bộ Công thương:

 • Chương trình khuyến mại mang tính may rủi, cụ thể:
  • Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa.
  • Dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.
 • Các hình thức khuyến mại khác nếu được cơ quan quản lý nhà nước về thương mại chấp thuận.

Lưu ý: Các chương trình khuyến mại mang tính may rủi cần đáp ứng tất cả các tiêu chí như:

 • Đã mô tả về điều kiện tham gia.
 • Cách xác định người trúng thưởng.

Dịch vụ, hàng hóa được khuyến mại, dùng để khuyến mại

Căn cứ vào điều 5 Nghị định 81/2018/NĐ-CP thì các hàng hóa được phép kinh doanh theo Luật Thương mại đều có thể là hàng hóa được khuyến mại, dùng để khuyến mại.

Ngoài ra, các hàng hóa được khuyến mại, dùng để khuyến mãi cần tuân thủ các quy định cụ thể sau:

 • Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không bao gồm rượu, xổ số, thuốc lá, sữa thay thế sữa mẹ, thuốc chữa bệnh cho người kể cả các loại thuốc đã được phép lưu thông theo quy định của Bộ Y tế (trừ trường hợp khuyến mại cho thương nhân kinh doanh thuốc) dịch vụ khám, chữa bệnh của cơ sở y tế công lập, dịch vụ giáo dục của cơ sở công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, hàng hóa, dịch vụ bị cấm lưu hành tại Việt Nam và các hàng hóa, dịch vụ khác bị cấm khuyến mại theo quy định của pháp luật.
 • Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại không bao gồm rượu, xổ số, thuốc lá, thuốc chữa bệnh cho người kể cả các loại thuốc đã được phép lưu thông theo quy định của Bộ Y tế (trừ trường hợp khuyến mại cho thương nhân kinh doanh thuốc), hàng hóa, dịch vụ bị cấm lưu hành tại Việt Nam và các hàng hóa, dịch vụ bị cấm khuyến mại khác theo quy định của pháp luật.
 • Tiền có thể được sử dụng như hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại trừ các trường hợp khuyến mại theo quy định tại các Điều 8, Điều 10, Điều 11 Nghị định này.

Hồ sơ khi đăng ký khuyến mại

Doanh nghiệp thực hiện đăng ký với Sở Công thương/ Bộ Công thương cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm những tài liệu sau đây:

 • 01 Đơn Đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại (Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 81/2018/NĐ-CP);
 • 01 Thể lệ chương trình khuyến mại (Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 81/2018/NĐ-CP);
 • Mẫu bằng chứng xác định Khách hàng trúng thưởng hoặc mô tả chi tiết về bằng chứng xác định trúng thưởng;
 • 01 Bản sao giấy tờ về chất lượng của hàng hóa khuyến mại theo quy định của pháp luật.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ Thương nhân thực hiện Đăng ký khuyến mại theo quy trình.

đăng ký khuyến mãi với bộ công thương

Thủ tục đăng ký chương trình khuyến mại với Sở công thương/ Bộ Công thương

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

 • Thương nhân chuẩn bị các tài liệu như đã nêu tại mục 6.
 • Tùy theo hình thức nộp hồ sơ Thương nhân chuẩn bị hồ sơ bản scan hoặc bản giấy để nộp đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bước 2: Nộp hồ sơ tới Sở Công Thương/ Bộ Công thương

Thương nhân có thể lựa chọn một trong 3 hình thức sau

 • Nộp hồ sơ qua đường bưu điện;
 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
 • Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cung cấp.

Bước 3: Sở Công thương/ Bộ Công thương thẩm định đánh giá hồ sơ

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xem xét, trả lời xác nhận hoặc không xác nhận việc đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại của thương nhân;

Lưu ý: Thời gian xử lý hồ bắt đầu tính từ ngày nhận hồ sơ được ghi trên:

Quảng cáo
 • Vận đơn bưu điện hoặc các hình thức có giá trị tương đương trong trường hợp gửi qua đường bưu điện.
 • Ngày ghi trên giấy tiếp nhận hồ sơ trong trường hợp nộp trực tiếp.
 • Ngày ghi nhận trên hệ thống trong trường hợp nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Trong trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng đúng theo quy định pháp luật, Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm gửi Thông báo đến Thương nhân đăng ký hoạt động khuyến mại bằng hình thức tương ứng với hình thức Thương nhân đó đã nộp hồ sơ đến.

Thương nhân sau khi nhận được thông báo sửa đổi hồ sơ đăng ký khuyến mại cần nhanh chóng sửa đổi các nội dung được yêu cầu. Sau đó nộp bổ sung hồ sơ sửa đổi đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Lúc này cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ xem xét và thẩm định hồ sơ theo quy định.

Bước 4: Sở Công Thương/ Bộ Công thương xác nhận đã đăng ký khuyến mại

Sau khi xem xét nội dung hồ sơ Đăng ký khuyến mại đúng theo quy định pháp luật, Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xử lý hồ sơ sẽ ra văn bản xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại.

Trường hợp Bộ Công Thương đã xác nhận đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại, Bộ Công Thương cần cung cấp cho các Sở Công Thương nơi có thương nhân tổ chức khuyến mại nội dung chương trình đã được xác nhận để phối hợp quản lý.

Thông tin về chương trình khuyến mại mà thương nhân đã đăng ký và được xác nhận sẽ được cơ quan nhà nước công khai (văn bản, trang tin điện tử,…). Các nội dung thông tin công khai bao gồm:

 • Tên thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại;
 • Nội dung chương trình khuyến mại;
 • Thời gian thực hiện chương trình khuyến mại;
 • Tất cả địa bàn thực hiện chương trình khuyến mại.

Bước 5: Thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại

Thương nhân đã đăng ký chương trình khuyến mại phải thực hiện chương trình khuyến mại theo những quy định sau:

 • Thông báo công khai các nội dung thông tin về chương trình khuyến mại cho khách hàng theo quy định tại Điều 97 của Luật thương mại.
 • Thực hiện đúng chương trình khuyến mại đã thông báo và các cam kết với khách hàng.
 • Thương nhân phải trích 50% giá trị giải thưởng đã công bố vào ngân sách nhà nước trong trường hợp không có người trúng thưởng.
 • Tuân thủ các thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ khuyến mại nếu thương nhân thực hiện khuyến mại là thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại.

Lưu ý: Sau khi hết thời gian kết thúc chương trình khuyến mại Thương nhân cần công bố kết quả, trao thưởng và báo cáo kết quả thực hiện chương trình khuyến mại

Thời gian đăng ký khuyến mại mất bao lâu?

Thời gian đăng ký khuyến mãi tại Sở Công thương/ Bộ Công thương là: 05 ngày làm việc đối với thương nhân nộp hồ sơ với nội dung đúng theo quy định của pháp luật.

Đăng ký khuyến mại có mất phí không?

Hiện nay, việc đăng ký thực hiện khuyến mại hoàn toàn không mất phí Nhà nước.

Quy định về thay đổi thông tin đăng ký khuyến mại

Thương nhân phải thực hiện thủ tục đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đến cơ quan đã đăng ký nếu có bất kỳ sự thay đổi nào với khuyến mại đã đăng ký trước đó.

Việc sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại phải đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền lợi của các khách hàng đã tham gia chương trình trước khi chương trình được sửa đổi, bổ sung nội dung.

Không thực hiện đăng ký khuyến mại có bị xử phạt?

Theo quy định Nghị định số 98/2020/NĐ-CP: Đối với hành vi không thông báo hoặc không đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định trước khi thực hiện khuyến mại hoặc thông báo, đăng ký không đúng quy định bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

Những lưu ý khi thực hiện đăng ký khuyến mại

Các chương trình khuyến mại được thực hiện cần đảm bảo:

 • Hợp pháp, trung thực, công khai, minh bạch và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của cả khách hàng và thương nhân thực hiện chương trình.
 • Tạo điều kiện cho khách hàng trúng thưởng nhận giải thưởng và phải giải quyết các khiếu nại liên quan chương trình khuyến mại xảy ra (nếu có).
 • Bảo đảm chất lượng hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại, dùng để khuyến mại.
 • Nội dung chương trình khuyến mại không đưa ra điều kiện để khách hàng được hưởng khuyến mại là:
  • Phải từ bỏ, từ chối hoặc đổi hàng hóa, dịch vụ của thương nhân, tổ chức khác;
  • Không có sự so sánh trực tiếp hàng hóa, dịch vụ của Thương nhân với hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác.
 • Không được sử dụng kết quả xổ số để làm kết quả xác định trúng thưởng, làm căn cứ để tặng, thưởng.
 • Không được chấm dứt chương trình khuyến mại trước thời hạn đã đăng ký. Trừ những trường hợp sau:
  • Trong trường hợp bất khả kháng, khi đó Thương nhân phải thông báo công khai tới khách hàng và cơ quan quản lý nhà nước về thương mại có thẩm quyền.
  • Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại hoặc hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại đã được khuyến mại hết hoặc phát hành hết. Và phải có các bằng chứng xác định trúng thưởng đã công bố hoặc đã được cơ quan quản lý nhà nước xác nhận. Khi đó, việc chấm dứt thực hiện chương trình khuyến mại chỉ được thực hiện sau khi thương nhân thực hiện khuyến mại thông báo đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và phải đảm bảo đầy đủ quyền lợi khách hàng đã tham gia chương trình.
  • Bị cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu chấm dứt việc thực hiện toàn bộ hoặc một phần chương trình khuyến mại của thương nhân, cụ thể trong các trường hợp sau:
   • Vi phạm các quy định về các hành vi bị cấm trong hoạt động khuyến mại (Điều 100 Luật thương mại) và Điều 3 Nghị định 81/2018/NĐ-CP;
   • Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ các nội dung trong thể lệ chương trình khuyến mại đã đăng ký.

Dịch vụ đăng ký khuyến mại tại luật hùng sơn

Luật sư của Luật Hùng Sơn đã đang tư vấn về thủ tục khuyến mại trong nhiều lĩnh vực khác nhau trên thị trường.

Do vậy, Luật Hùng Sơn tự tin có thể cung cấp dịch vụ một cách toàn diện cho khách hàng để có thể thực hiện thủ tục một cách tiết kiệm thời gian, chi phí nhất.

♦ Phạm vi cung cấp dịch vụ:

 • Tư vấn cho Khách hàng các vấn đề về thủ tục và quy định liên quan đến việc Đăng ký khuyến mại;
 • Thu thập thông tin, tài liệu liên quan, chuẩn bị và soạn thảo hồ sơ Đăng ký khuyến mại của Khách hàng;
 • Thay mặt Khách hàng làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và thực hiện các thủ tục liên quan;
 • Thay mặt Khách hàng thanh toán các khoản phí, lệ phí Nhà nước liên quan (nếu có);
 • Thay mặt Khách hàng nhận các thông báo, phản hồi và kết quả Đăng ký khuyến mại;
 • Luật Hùng Sơn sẵn sàng cung cấp danh mục hồ sơ đăng ký khuyến mãi để khách hàng tham khảo

Một số khách hàng tiêu biểu đã thực hiện dịch vụ đăng ký sàn thương mại điện tử Luật Hùng Sơn:

 • CÔNG TY TNHH WIPRO UNZA VIỆT NAM
 • CÔNG TY TNHH ARISTON THERMO VIỆT NAM
 • CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ UNILEVER VIỆT NAM
 • CÔNG TY UNIFAM VIỆT NAM
 • CÔNG TY TNHH KOKUYO VIỆT NAM
 • CÔNG TY TNHH BIA CARLSBERG VIỆT NAM
 • CÔNG TY TNHH NONGSHIM VIỆT NAM

Nếu gặp khó khăn trong việc thực hiện thủ tục đăng ký khuyến mãi quý Khách hàng vui lòng liên hệ Tổng Đài Tư Vấn Luật 1900 6518 hoặc liên hệ Hotline 0964 509 555 – 0969 32 99 22 để được tư vấn chi tiết và có thể đặt sử dụng dịch vụ khuyến mại của Luật Hùng Sơn.

5/5 - (1 bình chọn)
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn