Đảng bộ cơ sở là gì? Tổ chức cơ sở đảng có nhiệm vụ gì?

  • Luật sư Luyện Ngọc Hùng |
  • 29-01-2023 |
  • Tin tức , |
  • 288 Lượt xem

Đảng bộ cơ sở là gì? Tổ chức cơ sở đảng có nhiệm vụ gì? Nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đảng. Cùng Luật Hùng Sơn theo dõi bài viết sau

Quảng cáo

Đảng bộ cơ sở là gì?

Căn cứ theo quy định của Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt nam thì tổ chức cơ sở đảng bao gồm chi bộ cơ sở và đảng bộ cơ sở, đây được xem là nền tảng của Đảng, chính là hạt nhân chính trị ở cơ sở. 

Đảng bộ cơ sở có 2 loại:  Đảng bộ cơ sở có các chị bộ trực thuộc và Đảng bộ cơ sở có Đảng bộ phận và chi bộ trực thuộc. Các tổ chức cơ sở Đảng đều có cấp ủy cấp trên trực tiếp.

Trong các trường hợp nếu được cấp ủy trên trực tiếp đồng ý thì trong một số tổ chức cơ sở Đảng còn có Đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Trong các Đảng bộ bộ phận thì có các chi bộ trực thuộc.

Quảng cáo

Nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đảng

Căn cứ tại Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam thì tổ chức cơ sở Đảng có các nhiệm vụ như sau:

  • Chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đề ra các chủ trương, nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, chi bộ và lãnh đạo thực hiện có hiệu quả;
  • Xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, về tư tưởng và tổ chức; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, thực hiện việc tự phê bình và phê bình, gìn giữ kỷ luật và tăng cường việc đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên giáo dục và rèn luyện, quản lý cán bộ, đảng viên, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, tính chiến đấu, trình độ kiến thức, năng lực cộng tác và làm công tác phát triển đảng viên;
  • Lãnh đạo xây dựng chính quyền, các tổ chức kinh tế, hành chính, sự nghiệp, quốc phòng, an ninh và đoàn thể chính trị – xã hội trong sạch và vững mạnh; chấp hành đúng với pháp luật và phát huy được quyền làm chủ của nhân dân;
  • Có liên hệ mật thiết với nhân dân, chăm lo cho nhân dân về đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ lợi ích chính đáng; lãnh đạo nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện các đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước;
  • Kiểm tra và giám sát việc thực hiện, bảo đảm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước được chấp hành nghiêm chỉnh; kiểm tra và giám sát tổ chức đảng và các đảng viên phải chấp hành Điều lệ Đảng.

Vai trò của tổ chức cơ sở Đảng là gì?

Là một trong những nền tảng của Đảng, tổ chức cơ sở Đảng có vai trò quan trọng trong sự vững mạnh của Đảng. Đây chính là cấp tổ chức cuối cùng trong hệ thống tổ chức bốn cấp của Đảng, là cấp tổ chức sâu rộng nhất và gắn với các đơn vị cơ sở trên toàn lãnh thổ và các ngành, các lĩnh vực của đời sống xã hội, bảo đảm cho sự lãnh đạo của Đảng tới từng cơ sở, từng đảng viên và từng người dân. Đây được coi là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Tổ chức cơ sở Đảng là nơi có thể thể hiện toàn diện, trực tiếp, cụ thể nhất với mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân.

Đây là nơi trực tiếp thực hiện và lãnh đạo các tầng lớp nhân dân để thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật Nhà nước. Là nơi đưa đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước vào thực tiễn cuộc sống. Nhằm để khơi dậy nguồn lực trí tuệ của nhân dân. Qua đó có thể góp phần kiểm nghiệm và bổ sung đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đây cũng chính là nơi trực tiếp tiến hành các hoạt động quan trọng trong công tác xây dựng phát triển Đảng, ví dụ như: kết nạp, quản lý, phân công nhiệm vụ, kiểm tra và đánh giá sàng lọc đảng viên; nơi các đảng viên thực hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt; nơi xuất phát đề cử, cung cấp các cán bộ ra cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng.

Tổ chức cơ sở đảng còn và cầu nối giữa Đảng với quần chúng nhân dân, chính là mắt khâu quan trọng để duy trì mối liên hệ giữa Đảng với nhân dân;Tổ chức cơ sở đảng là tổ chức gần nhất với nhân dân, lãnh đạo nhân dân, nắm bắt được tâm tư và nguyện vọng của nhân dân để phản ánh lên Đảng. Nhân dân có tin tưởng vào Đảng hay không là nhờ vai trò rất lớn của Tổ chức cơ sở Đảng.

Vui lòng đánh giá!
Luật sư Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn