logo

Đại lý có được tự thực hiện Chương trình khuyến mại không?

 • Ls. Luyện Ngọc Hùng |
 • 27-12-2021 |
 • Giấy phép , |
 • 817 Lượt xem

Luật sư của Luật Hùng Sơn nhận được câu hỏi như sau: trong trường hợp đại lý có mong muốn tự thực hiện Chương trình khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ mà họ đang kinh doanh độc lập với Bên giao đại lý thì có được hay không? Thủ tục thông báo, đăng ký chương trình khuyến mại sẽ do Bên nào thực hiện. 

Sau khi nghiên cứu dựa trên căn cứ pháp lý: Luật Thương mại 2005, Nghị định 81/2018/NĐ-CP hướng dẫn về hoạt động khuyến mại và nghị định 98/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Luật Hùng Sơn xin được trả lời câu hỏi trên như sau:

Trả lời câu hỏi

Căn cứ theo khoản 1 Điều 2 Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định: Thương nhân thực hiện khuyến mại có thể là một trong những trường hợp sau:

 • Thương nhân là Bên sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trực tiếp thực hiện thủ tục khuyến mại hoặc thực hiện thủ tục khuyến mại thông qua các thương nhân phân phối (bán buôn, bán lẻ, đại lý, nhượng quyền thương mại và các thương nhân phân phối khác theo quy định của pháp luật);
 • Thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện thủ tục khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận, hợp đồng đã ký kết với thương nhân đó.

Như vậy, Thương nhân là Đại lý khi đó là đơn vị trực tiếp thực hiện chương trình khuyến mại của mình nên có thể tự mình thực hiện thủ tục khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ mà mình kinh doanh.

Khi đó, thương nhân phân phối sẽ trở thành thương nhân thực hiện khuyến mại và sẽ phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo/đăng ký hoạt động khuyến mại theo quy định của pháp luật hiện hành.

đại lý có được tự thực hiện chương trình khuyến mại

Thủ tục đăng ký khuyến mại

Chương trình khuyến mại phải đăng ký với Sở Công Thương/ Bộ Công thương

Các chương trình khuyến mại thuộc hình thức sau cần thực hiện thủ tục đăng ký khuyến mại với Sở Công thương/ Bộ Công thương:

 • Chương trình khuyến mại có tính may rủi, cụ thể là các chương trình sau: Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ kèm theo tham dự các chương trìnhcó tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn với việc mua hàng hóa, dịch vụ và sự trúng thưởng dựa trên sự may mắn của khách hàng tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã được công bố.
 • Các hình thức khuyến mại được cơ quan quản lý nhà nước về thương mại chấp thuận.

Lưu ý: các chương trình khuyến mại có tính may rủi cần đáp ứng toàn bộ các tiêu chí như đã mô tả về điều kiện người tham gia và cách xác định người trúng thưởng.

Hồ sơ khi đăng ký khuyến mại

Thương nhân thực hiện đăng ký với Sở Công thương/ Bộ Công thương chuẩn bị hồ sơ bao gồm tài liệu như sau:

 • 01 bản Đơn Đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại (Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 81/2018/NĐ-CP);
 • 01 bản Thể lệ chương trình khuyến mại (Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 81/2018/NĐ-CP);
 • 01 Mẫu bằng chứng xác định Khách hàng trúng thưởng hoặc mô tả chi tiết về bằng chứng xác định trúng thưởng;
 • 01 Bản photo giấy tờ về chất lượng của hàng hóa khuyến mại theo quy định của pháp luật.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như trên Thương nhân thực hiện Đăng ký khuyến mại theo quy trình dưới đây.

Thủ tục đăng ký chương trình khuyến mãi với Sở công thương/ Bộ Công thương

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ tài liệu

Thương nhân chuẩn bị các tài liệu, giấy tờ như đã nêu tại mục II.2.

Tùy theo hình thức nộp hồ sơ mà Thương nhân chuẩn bị hồ sơ tương ứng là bản scan hoặc bản giấy để nộp đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 • Bước 2: Nộp hồ sơ tới Sở Công Thương/ Bộ Công thương

Thương nhân sẽ lựa chọn một trong các cách thức đăng ký sau để tiến hàng nộp hồ sơ tới cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền:

Nộp hồ sơ đã chuẩn bị qua đường bưu điện;

Nộp hồ sơ đã chuẩn bị  trực tiếp tại trụ sở cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

Nộp bằng cách sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cung cấp.

 • Bước 3: Sở Công thương/ Bộ Công thương tiến hành thẩm định, đánh giá hồ sơ của Thương nhân.

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, trả lời xác nhận/không xác nhận hồ sơ đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại của thương nhân;

Lưu ý: Cách tính thời gian xử lý hồ sơ của Cơ quan nhà nươc só thẩm quyền như sau: thời gian bắt đầu tính từ ngày nhận hồ sơ được ghi nhận trên vận đơn bưu điện hoặc các hình thức có giá trị tương đương khác trong trường hợp gửi qua đường bưu điện; tính theo ngày ghi trên giấy tiếp nhận hồ sơ trong trường hợp nộp trực tiếp; tính theo ngày ghi nhận trên hệ thống trong trường hợp nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trong trường hợp hồ sơ chưa đúng theo quy định pháp luật, Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ gửi Thông báo đến Thương nhân nộp hồ sơ đăng ký hoạt động khuyến mại bằng các hình thức tương ứng với hình thức Thương nhân đó đã nộp hồ sơ đến.

Thương nhân nhận được thông báo sửa đổi hồ sơ đăng ký khuyến mại cần nhanh chóng sửa đổi các nội dung được yêu cầu. Sau đó nộp bổ sung hồ sơ đã sửa đổi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Lúc này cơ quan nhà nươc có thẩm quyền sẽ xem xét và thẩm định hồ sơ theo quy định và quy trình trên đến khi hồ sơ hợp lệ.

 • Bước 4: Sở Công Thương/ Bộ Công thương xác nhận đã đăng ký khuyến mại

Sau khi xem xét nội dung hồ sơ Đăng ký khuyến mại đã đáp ứng đúng theo quy định pháp luật, Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ ra văn bản xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại của Thương nhân.

Trường hợp Bộ Công Thương đã xác nhận đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại của thương nhân, Bộ Công Thương sẽ cung cấp thông tin này cho các Sở Công Thương nơi có thương nhân tổ chức khuyến mại nội dung chương trình đã được xác nhận để phối hợp quản lý.

Thông tin nội dung về chương trình khuyến mại mà thương nhân đã đăng ký và được xác nhận sẽ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công khai (văn bản, trang tin điện tử,…). Các nội dung thông tin công khai bao gồm:

  • Tên thương nhân/tổ chức thực hiện chương trình khuyến mại;
  • Nội dung chi tiết chương trình khuyến mại;
  • Thời gian tiến hành thực hiện chương trình khuyến mại;
  • Tất cả phạm vi địa bàn thực hiện chương trình khuyến mại.
 • Bước 5: Thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại

Thương nhân đã được xác nhận đăng ký chương trình khuyến mại phải thực hiện chương trình khuyến mại theo những quy định sau:

Thông báo công khai các nội dung thông tin về chương trình khuyến mại cho khách hàng theo quy định tại Điều 97 của Luật thương mại.

Thực hiện đúng theo chương trình khuyến mại đã thông báo trước đó và các cam kết thực hiện với khách hàng.

Thương nhân phải trích 50% tổng giá trị giải thưởng đã công bố vào ngân sách nhà nước trong trường hợp không có người trúng các giải thưởng.

Tuân thủ đúng các thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ khuyến mại trong trường hợp thương nhân thực hiện thủ tục khuyến mại là thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại.

Lưu ý: Sau khi hết thời gian kết thúc chương trình khuyến mại Thương nhân cần công bố kết quả, trao thưởng và báo cáo kết quả thực hiện chương trình khuyến mại

Thủ tục Thông báo hoạt động khuyến mại:

Căn cứ theo Điều 17 Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định Thông báo hoạt động khuyến mại như sau:

1. Thương nhân thực hiện thủ tục thông báo hoạt động khuyến mại đến tất cả các Sở Công Thương nơi có tổ chức khuyến mại (tại địa bàn thực hiện khuyến mại) trước khi thực hiện chương trình khuyến mại theo hình thức quy định tại Khoản 8 Điều 92 Luật thương mại và các Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 14 Nghị định 81/2018/NĐ-CP.

Hồ sơ thông báo cần được gửi đến Sở Công Thương tối thiểu trước 03 ngày làm việc trước khi bắt đầu thực hiện khuyến mại (căn cứ theo ngày nhận ghi trên vận đơn bưu điện hoặc các hình thức có giá trị tương đương khác trong trường hợp gửi qua đường bưu điện; theo căn cứ ngày ghi trên giấy tiếp nhận hồ sơ trong trường hợp nộp trực tiếp, theo căn cứ thời gian ghi nhận trên hệ thống thư điện tử; theo căn cứ ngày ghi nhận trên hệ thống trong trường hợp nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến).

2. Các trường hợp Thương nhân không phải thông báo thực hiện khuyến mại khi khuyến mại theo hình thức quy định tại Khoản 8 Điều 92 Luật thương mại và các Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 14 Nghị định 81/2018/NĐ-CP:

i) Thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại theo hình thức quy định tại Khoản 1 Điều 17 Nghị định 81/2018/NĐ-CP có tổng giá trị giải thưởng, quà tặng dưới 100 triệu đồng;

ii) Thương nhân thực hiện bán hàng và khuyến mại qua sàn giao dịch thương mại điện tử, website khuyến mại trực tuyến.

3. Các hình thức nộp Thông báo chương trình khuyến mại:

 • Thương nhân sẽ lựa chọn một trong các cách thức thông báo sau:

i) Nộp 01 bộ hồ sơ thông báo qua đường bưu điện đến Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại;

ii) Nộp 01 bộ hồ sơ thông báo trực tiếp tại trụ sở Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại;

iii) Nộp 01 bộ hồ sơ thông báo qua thư điện tử kèm chữ ký điện tử hoặc kèm bản scan Thông báo thực hiện khuyến mại có chữ ký và đóng dấu của thương nhân đến địa chỉ email đã được các Sở Công Thương công bố;

iiii) Bộp bằng cách sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do Sở Công Thương cung cấp.

Dịch vụ đăng ký khuyến mại cho doanh nghiệp tại Luật Hùng Sơn

Luật sư của Luật Hùng Sơn có nhiều kinh nghiệm tư vấn về thủ tục khuyến mại trong nhiều lĩnh vực khác nhau trên thị trường.

Do vậy, Luật Hùng Sơn tự tin có thể cung cấp dịch vụ tư vấn đăng ký khuyến mại một cách toàn diện cho khách hàng để Khách hàng có thể thực hiện thủ tục một cách tiết kiệm thời gian, chi phí và hiệu quả nhất.

♦ Phạm vi cung cấp dịch vụ:

Tư vấn cho Khách hàng những vấn đề về thủ tục và quy định pháp luật liên quan đến việc Đăng ký khuyến mại;

Thu thập thông tin, tài liệu liên quan nhằm chuẩn bị và soạn thảo hồ sơ Đăng ký khuyến mại của Khách hàng;

Thay mặt Khách hàng nộp hồ sơ, làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và thực hiện các thủ tục liên quan;

Thay mặt Khách hàng thanh toán các khoản phí, lệ phí Nhà nước liên quan (nếu có);

Thay mặt Khách hàng nhận các thông báo, phản hồi và kết quả Đăng ký khuyến mại từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Luật Hùng Sơn có thể cung cấp danh mục hồ sơ đăng ký khuyến mại để khách hàng tham khảo.

♦ Một số khách hàng tiêu biểu đã sử dụng dịch vụ đăng ký khuyến mại của Luật Hùng Sơn:

 • CÔNG TY TNHH WIPRO UNZA VIỆT NAM
 • CÔNG TY TNHH ARISTON THERMO VIỆT NAM
 • CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ UNILEVER VIỆT NAM
 • CÔNG TY UNIFAM VIỆT NAM
 • CÔNG TY TNHH KOKUYO VIỆT NAM
 • CÔNG TY TNHH BIA CARLSBERG VIỆT NAM
 • CÔNG TY TNHH NONGSHIM VIỆT NAM

Trong trường hợp gặp phải khó khăn trong việc thực hiện thủ tục đăng ký khuyến mại Quý Khách hàng có thể liên hệ Tổng Đài Tư Vấn Luật 1900 6518 hoặc liên hệ Hotline 0964 509 555 – 0969 32 99 22 của Luật Hùng Sơn để được tư vấn miễn phí và đặt sử dụng dịch vụ đăng ký khuyến mại của Luật Hùng Sơn.

5/5 - (1 bình chọn)
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn