Tìm hiểu chứng chỉ hành nghề dược là gì?

 • Ls. Luyện Ngọc Hùng |
 • 12-10-2021 |
 • Giấy phép , |
 • 549 Lượt xem

Chứng chỉ hành nghề dược do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người có đầy đủ điều kiện hành nghề theo quy định của pháp luật. Tìm hiểu chứng chỉ hành nghề dược sẽ được Luật Hùng Sơn giới thiệu ở bài viết sau:

Quảng cáo

Chứng chỉ hành nghề dược là gì?

Chứng chỉ hành nghề dược là văn bằng cấp cho cá nhân có trình độ chuyên môn liên quan đến ngành dược, cá nhân sẽ phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện nhất định theo quy định pháp luật khi được cấp chứng chỉ.

Chứng chỉ hành nghề dược sẽ được thực hiện theo hình thức xét duyệt cho người đề nghị hoặc thực hiện theo hình thức thi cho người có nhu cầu. Việc cấp Chứng chỉ hành nghề sẽ được áp dụng đối với những trường hợp sau:

 • Người đề nghị cấp chứng chỉ lần đầu.
 • Người đã được cấp Chứng chỉ hành nghề dược nhưng Chứng chỉ đã bị thu hồi theo quy định của pháp luật.

chứng chỉ hành nghề dược là gì

Nghề nào đòi hỏi có chứng chỉ hành nghề dược?

Cá nhân có văn bằng, chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận chuyên môn sẽ được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam sao cho phù hợp với vị trí công việc và cơ sở kinh doanh dược bao gồm như sau:

 • Bằng tốt nghiệp đại học về ngành dược (Hay còn gọi là Bằng dược sỹ);
 • Bằng tốt nghiệp đại học về ngành y đa khoa;
 • Bằng tốt nghiệp đại học về ngành y học cổ truyền hoặc đại học về ngành dược cổ truyền;
 • Bằng tốt nghiệp đại học về ngành sinh học;
 • Bằng tốt nghiệp đại học về ngành hóa học;
 • Bằng tốt nghiệp cao đẳng về ngành dược;
 • Bằng tốt nghiệp trung cấp về ngành dược;
 • Bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc bằng trung cấp ngành y;
 • Bằng tốt nghiệp trung cấp y học cổ truyền hoặc bằng dược cổ truyền;
 • Văn bằng hoặc chứng chỉ sơ cấp dược;
 • Giấy chứng nhận về lương y hoặc giấy chứng nhận về lương dược hoặc giấy chứng nhận về bài thuốc gia truyền hoặc văn bằng, chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận khác về y dược cổ truyền đã được cấp trước ngày Luật Dược có hiệu lực.

Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược

Luật Hùng Sơn xin giới thiệu mẫu Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược thực hiện theo Mẫu số 02 Phụ lục I của Nghị định số 54/2017/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…….., ngày…… tháng …. năm  20…..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp chứng chỉ hành nghề dược

Kính gửi: ……………………………………………………….

Họ và tên: …………………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……………………………………………

Chỗ ở hiện nay:……………………………………………………………………………..

Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số:……………….. Ngày cấp:…………Nơi cấp:…………….

Điện thoại: ………………………..  Email ( nếu có): ……………………………………………

Văn bằng chuyên môn: …………………………………………………………………………….

Đã có thời gian thực hành tại cơ sở dược………………………………………

Từ ngày …..…………..……….đến ngày…….………..………………………

Đơn vị công tác cuối cùng…………………………………………………………

Đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược đăng ký là người quản lý chuyên môn của các hình thức tổ chức kinh doanh sau [3][3]:

1 Doanh nghiệp sản xuất thuốc
2 Doanh nghiệpsản xuất vắc xin, sinh phẩm
3 Hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể sản xuất dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu
4 Doanh nghiệp bán buôn thuốc
5 Doanh nghiệp bán buôn vắc xin, sinh phẩm y tế
6 Hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể buôn bán dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu
7 Đại lý bán buôn vắc xin, sinh phẩm y tế
8 Nhà thuốc
9 Quầy thuốc
10 Đại lý bán thuốc của doanh nghiệp
11 Cơ sở bán lẻ thuốc chuyên bán thuốc đông y, thuốc từ dược liệu
12 Tủ thuốc trạm y tế
13 Doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu thuốc
14 Doanh nghiệp làm dịch vụ kiểm nghiệm thuốc
15 Doanh nghiệp làm dịch vụ bảo quản thuốc
16 Doanh nghiệp làm dịch vụ bảo quản vắc xin, sinh phẩm y tế
17 Doanh nghiệp làm dịch vụ kiểm nghiệm vắc xin, sinh phẩm y tế
……

Sau khi nghiên cứu Luật Dược và các quy định khác về hành nghề dược, tôi xin cam đoan:

Quảng cáo
 • Thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định hiện hành của Luật Dược  và các văn bản quy phạm pháp luật về dược có liên quan;
 • Thường xuyên quan tâm nghiên cứu và nắm vững các văn bản về hành nghề dược và thực hiện nghiêm chỉnh trong quá trình hành nghề;
 • Chỉ đăng ký là người quản lý chuyên môn hoặc chủ cơ sở của một trong các loại hình ghi trong Chứng chỉ hành nghề tại một địa điểm kinh doanh;
 • Trong quá trình hành nghề, nếu có thay đổi tôi cam kết sẽ làm các thủ tục xin cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc.

Nếu vi phạm tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp chứng chỉ hành nghề dược cho tôi.

  …………,ngày….tháng……năm 20….

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên

Ngoài đơn đề nghị cấp chứng chỉ ra thì cá nhân cần gửi kèm theo các giấy tờ sau đây:

 • Bản sao công chứng, chứng thực văn bằng chuyên môn. Trường hợp văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp thì sẽ phải kèm theo bản sao có chứng thực giấy công nhận tương đương của cơ quan có thẩm quyền về công nhận tương đương căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Nghị định số 54/2017/NĐ-CP;
 • Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để thực hiện hành nghề dược do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp.
 • Bản chính hoặc bản sao công chứng, chứng thực Giấy xác nhận thời gian thực hành căn cứ theo quy định tại Mẫu số 03 Phụ lục I của Nghị định số 54/2017/NĐ-CP; Trường hợp cá nhân đã thực hành tại nhiều cơ sở thì thời gian thực hành sẽ được tính là tổng thời gian cá nhân đó thực hành tại các cơ sở nhưng sẽ phải có Giấy xác nhận thời gian thực hành của từng cơ sở đó;
 • Trường hợp cá nhân đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược với phạm vi hoạt động khác nhau và theo yêu cầu thời gian thực hành, cơ sở thực hành chuyên môn khác nhau thì thành phần hồ sơ sẽ phải có Giấy xác nhận thời gian thực hành chuyên môn và các nội dung thực hành chuyên môn của một hoặc một số cơ sở để đáp ứng yêu cầu của mỗi phạm vi, vị trí hành nghề. Trong trường hợp các phạm vi hoạt động chuyên môn có cùng yêu cầu về thời gian thực hành và các cơ sở thực hành chuyên môn thì sẽ không yêu cầu phải có Giấy xác nhận riêng đối với từng phạm vi hoạt động chuyên môn đó;
 • Giấy xác nhận đã hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược đối với các trường hợp đã bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược căn cứ quy định tại Khoản 9 Điều 28 của Luật dược.
 • Bản sao công chứng chứng thực căn cước công dân, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
 • Phiếu lý lịch tư pháp. Trong trường hợp cá nhân là người nước ngoài hoặc là người Việt Nam định cư ở nước ngoài sẽ phải có lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận hiện không phải là người phạm tội hoặc không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không thuộc trường hợp bị cấm hành nghề hoặc cấm làm công việc liên quan đến hoạt động dược theo bản án hoặc quyết định của Tòa án do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp.
 • Bản chính hoặc bản sao công chứng, chứng thực giấy xác nhận kết quả thi xét cấp Chứng chỉ hành nghề dược căn cứ theo Mẫu số 18 Phụ lục I của Nghị định số 54/2017/NĐ-CP.
 • Đối với các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp khi nộp trong hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định. Các giấy tờ này phải có bản dịch sang tiếng Việt kèm theo được công chứng theo quy định.

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề dược

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề dược bao gồm các bước sau đây:

Bước 1: Cá nhân đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược sẽ gửi hồ sơ về cơ quan tiếp nhận hồ sơ:

 • Cục Quản lý Y Dược cổ truyền đối với trường hợp là cá nhân chỉ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược trong phạm vi kinh doanh dược liệu, thuốc cổ truyền;
 • Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đối với trường hợp cá nhân chỉ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược trong phạm vi kinh doanh dịch vụ thử thuốc trên lâm sàng hoặc thử tương đương sinh học;
 • Cục Quản lý Dược đối với các trường hợp còn lại theo quy định Điều 11 Luật dược.

Bước 2: Sau khi nhận hồ sơ đầy đủ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ trả cho người đề nghị Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo Mẫu số 01 Phụ lục I của Nghị định số 54/2017/NĐ-CP.

a) Trường hợp hồ sơ không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ cấp Chứng chỉ hành nghề dược trong thời hạn là 20 ngày kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp không cấp Chứng chỉ hành nghề dược sẽ phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do không được cấp.

b) Trường hợp hồ sơ sửa đổi, bổ sung, cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ phải có văn bản thông báo về những nội dung yêu cầu sửa đổi, bổ sung gửi cho người đề nghị trong thời hạn là 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ.

Bước 3:. Sau khi tiếp nhận hồ sơ sửa đổi, bổ sung, cơ quan tiếp nhận sẽ trả cho người đề nghị Phiếu tiếp nhận hồ sơ sửa đổi và bổ sung theo Mẫu số 01 Phụ lục I của Nghị định số 54/2017/NĐ-CP.

a) Trường hợp hồ sơ sửa đổi, bổ sung do không đáp ứng yêu cầu thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ có văn bản thông báo cho người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo quy định tại điểm b Bước 2.

b) Trường hợp không có yêu cầu về sửa đổi, bổ sung đối với hồ sơ cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ thực hiện theo quy định tại điểm a Bước 2.

Trong thời hạn là 06 tháng, kể từ ngày cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ có văn bản thông báo về sửa đổi, bổ sung, người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược sẽ phải nộp hồ sơ sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu của cơ quan. Sau thời hạn quy định trên, người đề nghị không sửa đổi và bổ sung hoặc sau thời gian là 12 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ lần đầu mà hồ sơ phải bổ sung không đáp ứng yêu cầu thì hồ sơ đã nộp không còn giá trị.

Bước 4: Trong thời hạn là 05 ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Chứng chỉ hành nghề dược, cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ công bố và cập nhật trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị các thông tin sau:

a) Họ và tên, ngày tháng năm sinh của người được cấp Chứng chỉ hành nghề dược;

b) Số Chứng chỉ hành nghề dược;

c) Phạm vi hoạt động chuyên môn.

Làm phiếu lý lịch tư pháp cấp chứng chỉ hành nghề dược tại Luật Hùng Sơn?

Luật Hùng Sơn với đội ngũ luật sư, nhân viên tư vấn xử lý hồ sơ lý lịch tư pháp chuyên nghiệp, chuyên cung cấp các dịch vụ làm lý lịch tư pháp lấy NHANH trong 1 – 3 – 7 ngày làm việc với chi phí thấp nhất cho tất cả khách hàng trên cả nước khi xin phiếu lý lịch tư pháp để cấp chứng chỉ hành nghề dược.

Chúng tôi cam kết với khách hàng về tính pháp lý của giấy tờ cũng như thời gian nhận kết quả theo đúng hẹn. Bên cạnh đó, các tư vấn viên tại Luật Hùng Sơn luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng 24/24h.

Hy vọng qua bài viết trên sẽ mang đến những thông tin hữu ích cho các về tìm hiểu chứng chỉ hành nghề dược là gì? Hãy liên hệ ngay đến số Hotline: 1900 6518 của Luật Hùng Sơn để được giải đáp những vướng mắc, khó khăn khi bạn đang gặp phải.

5/5 - (1 bình chọn)
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn