Mắt cận bao nhiêu độ thì được miễn nghĩa vụ quân sự hiện nay

 • Ls. Luyện Ngọc Hùng |
 • 12-04-2021 |
 • Tin tức , |
 • 1444 Lượt xem

Tiêu chuẩn sức khỏe tham gia nghĩa vụ quân sự là gì? Cận bao nhiêu độ thì không phải đi nghĩa vụ quân sự?Những trường hợp được miễn tham gia nghĩa vụ quân sự vì lý do sức khỏe là gì? Luật Hùng Sơn sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc liên quan đến vấn đề nghĩa vụ quân sự ngay sau đây.

Quảng cáo

I. Nghĩa vụ quân sự là gì?

Nghĩa vụ quân sự (hay còn gọi là quân dịch) là nghĩa vụ về quốc phòng mà công dân cần phải thực hiện trong quân đội. Hình thức tham gia là phục vụ tại ngũ hoặc phục vụ trong ngạch dự bị nếu đáp ứng đủ các điều kiện tuyển chọn quân.

bi can co phai di nghia vu quan su khong

Tham gia nghĩa vụ quân sự là quyền và nghĩa vụ của mọi công dân

Tham gia nghĩa vụ quân sự vừa là trách nhiệm, vừa là nghĩa vụ thiêng liêng của mọi công dân. Hiện nay, việc quản lý hoạt động tham gia nghĩa vụ quân sự tại Việt Nam đã và đang tuân thủ theo Luật nghĩa vụ quân sự 2015 được ban hành bởi Quốc hội.

II. Tiêu chuẩn sức khỏe đi nghĩa vụ quân sự

Một trong những điều kiện bắt buộc khi tham gia nghĩa vụ quân sự đó là phải đảm bảo tiêu chuẩn về sức khỏe. Cụ thể là:

 • Theo quy định tại Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016, chỉ tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 tham gia nghĩa cụ quân sự. Trong đó:
  • 08 chỉ tiêu sức khỏe được chấm điểm chi tiết theo mức điểm chẵn từ 1 đến 6 điểm là:

+ Điểm 1: Chỉ tình trạng sức khỏe rất tốt.

+ Điểm 2: Chỉ tình trạng sức khỏe tốt.

+ Điểm 3: Chỉ tình trạng sức khỏe khá.

+ Điểm 4: Chỉ tình trạng sức khỏe trung bình.

+ Điểm 5: Chỉ tình trạng sức khỏe kém.

+ Điểm 6: Chỉ tình trạng sức khỏe rất kém.

  • Dựa vào số điểm chấm cho 8 chỉ tiêu được ghi trong phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự để tiến hành đánh giá. Cụ thể là:

+ Loại 1: 8 chỉ tiêu đều đạt điểm 1.

+ Loại 2: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 2.

+ Loại 3: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 3.

+ Loại 4: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 4.

+ Loại 5: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 5.

+ Loại 6: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 6.

can may do duoc mien nghia vu quan su

Công dân tham gia nghĩa vụ quân sự cần đảm bảo các tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định

 • Đối với những cơ quan, đơn vị cũng như các vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội; lực lượng Tiêu binh, Nghi lễ; lực lượng Vệ binh và Kiểm soát quân sự chuyên nghiệp, thực hiện tuyển chọn bảo đảm tiêu chuẩn riêng theo quy định chung của Bộ Quốc phòng.
 • Không gọi nhập ngũ vào Quân đội đối với những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HlV, AIDS.

III. Vậy cận bao nhiêu độ thì không phải đi nghĩa vụ quân sự?

Bảng tiêu chuẩn đo thị lực các bệnh về mắt với Phụ lục ban hành ban kèm theo Thông tư số 16/2016/TTLT-BYT-BQP quy định như sau:

Quảng cáo
Cận thị Loại
 • Cận thị dưới -1,5 D 2
2
 • Cận thị từ – 1,5 D đến dưới – 3 D 3
3
 • Cận thị từ – 3 D đến dưới – 4 D 4
4
 • Cận thị từ – 4 D đến dưới – 5 D
5
 • Cận thị từ – 5 D trở lên
6
 • Cận thị đã phẫu thuật trên 1 năm kết quả tốt
Dựa vào thị lực không kính tăng lên 1 điểm

Như vậy cận bao nhiêu độ thì miễn nghĩa vụ quân sự? Dựa theo căn cứ trên, trong trường hợp công dân đi khám nghĩa vụ quân sự thuộc vào sức khỏe loại 3 và bị cận thị từ 1,5 diop trở lên thì công dân đó thuộc diện không gọi nhập ngũ vì không đạt đủ chỉ tiêu sức khỏe.

can thi bao nhieu duoc mien nghia vu quan su

Người bị cận thị từ 1,5 diop trở lên thuộc diện không gọi nhập ngũ

Mặt khác, căn cứ theo khoản 8 Điều 3 thì hành vi không chấp hành lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự từ Hội đồng sức khỏe y khoa là một hành vi trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự. Bởi ngoài tiêu chuẩn về thị lực còn phải xem xét những tiêu chuẩn khác như chiều cao, cân nặng. Do đó, dù có thuộc trường hợp được miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự do cận thị thì mọi công dân vẫn phải tuân thủ việc khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự khi có yêu cầu.

IV. Bị cận 5 độ có phải đi khám nghĩa vụ quân sự?

Căn cứ trên Phụ lục I của Thông tư 16/2016/TTLT-BYT-BQP quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự thì cận thị từ 5 diop trở lên được phân vào nhóm sức khỏe loại 6. Khi đó, bạn sẽ được tạm hoãn gọi nghĩa vụ quân sự, chứ không được phép miễn nghĩa vụ quân sự.

Theo đó, chỉ có các trường hợp được quy định tại Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 mới được tạm hoãn gọi nhập ngũ (quy định đính kèm). Như vậy, nếu một công dân bị phân loại sức khỏe loại 6 thì công dân đó thuộc đối tượng tạm hoãn gọi nghĩa vụ quân sự.

can 5 do co phai di nghia vu

Người bị cận thị từ 5 diop trở lên được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Điều 41:

Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế – xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.”

V. Đã phẫu thuật cận thị có phải đi nghĩa vụ quân sự không?

Trường hợp sau khi phẫu thuật về mắt trên 1 năm kết quả tốt sẽ dựa vào thị lực không kính tăng lên 1 điểm, tức là thuộc điểm 3. Ngoài ra các chỉ tiêu khám sức khỏe khác cũng đều thuộc loại 1, loại 2 và loại 3. Đồng thời, bạn đáp ứng tất cả các điều kiện khác bao gồm ba tiêu chuẩn gọi nhập ngũ theo quy định đã nêu ở trên thì công dân đó vẫn đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự.

VI. Các bệnh khác được miễn nghĩa vụ quân sự

Việc gọi công dân tham gia nghĩa quân sự được thực hiện vào 2 mốc thời gian, tháng 2 hoặc tháng 3 hằng năm. Với những trường hợp không đáp ứng tiêu chuẩn về sức khỏe sẽ không được gọi nhập ngũ. Dưới đây là danh mục những trường hợp được miễn nghĩa vụ quân sự vì lý do sức khỏe:

 • Động kinh thỉnh thoảng lên cơn;
 • Bệnh lý tâm thần: Điên rồ, mất trí, cuồng dại (bệnh tâm thần có thể đã được điều trị nhiều lần không khỏi);
 • Phù thũng lâu ngày do mắc các bệnh như: suy tim, viêm thận, thận hư, suy thận mạn tính…;
 • Chân voi (do giun chỉ) không lao động được;
 • Chân tay tàn tật, biến dạng, mất chức năng phận chi do mọi nguyên nhân;
 • Lao xương khớp, lao hạch đang tiến triển;
 • Phong các thể chưa ổn định (loét, sùi, cụt ngón tay, ngón chân);
 • Câm hoặc ngọng líu lưỡi bẩm sinh;
 • Điếc từ bẩm sinh;
 • Mù hoặc chột mắt;
 • Run tay chân quanh năm, đi lại khó khăn, không lao động được (Parkinson) hoặc chân tay có những động tác bất thường múa giật (Chorée), múa vờn (Athétose);
 • Liệt nửa người trái hoặc phải, liệt hai chi dưới;
 • Gầy còm, hốc hác, yếu đuối, cơ thể suy kiệt khó có thể hồi phục được do mắc các bệnh mạn tính như lao xơ hang, hen dai dẳng, có biến chứng tâm phế mạn hoặc khí phế thũng, xơ gan cổ trướng;
 • Cổ bị cố tật, ngoẹo rõ rệt từ nhiều năm;
 • Lùn quá khổ (chiều cao đứng dưới 140 cm);
 • Gù có bướu ở lưng do di chứng lao cột sống, chấn thương cũ làm cột sống tổn thương để lại di chứng;
 • Tật sụp mi mắt bẩm sinh;
 • Sứt môi kèm theo khe hở vòm miệng chưa vá;
 • Trĩ mũi (Ozène) rối loạn phát âm;
 • Bệnh khớp có biến dạng teo cơ, cứng khớp;
 • Các bệnh lý ác tính;
 • Bệnh nhân nhiễm HIV.

mat can bao nhieu do thi duoc mien nghia vu quan su

Những trường hợp được miễn tham gia nghĩa vụ quân sự vì vấn đề sức khỏe

Qua những thông tin trên, chắc hẳn các bạn đã nắm rõ cận bao nhiêu độ thì không phải đi nghĩa vụ quân sự. Để được tư vấn chi tiết hơn về những điều luật tham gia Nghĩa vụ quân sự, các bạn có thể liên hệ với Luật Hùng Sơn theo số tổng đài 1900 6518. Hoặc truy cập trực tiếp website: https://luathungson.vn để tham khảo thêm nhiều bài viết hữu ích về pháp luật.

Vui lòng đánh giá!
Ls. Luyện Ngọc Hùng
 • Chào Luật sư,
  Em muốn hỏi rõ: Em trai em sinh năm 1995, chiều cao, cân nặng thuộc sức khỏe loại 1, trước đó em trai em cận thị trên 7 diob, cách đây 3 tháng em vừa xóa cận thị. Vậy bây giờ em trai em có phải tham gia nghĩa vụ quân sự không? Xin Luật sư tư vấn giúp ạ! Em xin cảm ơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn