An ninh nhân dân là gì? Tìm hiểu về nền tảng an ninh nhân dân

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 06-10-2021 |
  • Tin tức , |
  • 629 Lượt xem

Một trong những yếu tố tạo nên sức mạnh tổng hợp để có thể xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là phải có được nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh. An ninh nhân dân là cơ sở, là căn cứ để Đảng và Nhà nước xây dựng chính sách phát triển đất nước sao cho phù hợp. An ninh nhân dân cũng là một trong những yếu tố quan trọng giúp đảm bảo nền an ninh đối nội của một quốc gia. Vậy an ninh nhân dân là gì? Thế trận và nền tảng an ninh nhân dân cụ thể ra sao? Bài viết dưới đây của công ty Luật Hùng Sơn sẽ đề cập tới các vấn đề này.

An ninh nhân dân là gì?

Trước khi đưa ra định nghĩa an ninh nhân dân là gì, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin tới quý bạn đọc về khái niệm an ninh. Theo đó, an ninh là tình trạng không lộn xộn, yên ổn, không nguy hiểm. Hoặc cũng có thể hiểu an ninh là sự “ổn định” vững chắc của chế độ xã hội,  là trạng thái “bình yên” của nhà nước. Nhìn chung, có thể hiểu an ninh là một trạng thái bình yên, không bị nguy hiểm, không bị đe dọa.

Căn cứ quy định tại Điều 3 của Luật An ninh Quốc gia 2004 đã ghi nhận khái niệm an ninh nhân dân. Cụ thể nền an ninh nhân dân là sức mạnh về vật chất,  tinh thần, sự đoàn kết và truyền thống giữ nước, dựng nước của toàn dân tộc được huy động vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia. Trong đó lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia làm nòng cốt của nền an ninh nhân dân.

Như vậy, bản chất của nền an ninh nhân dân chính là sức mạnh tổng hợp về cả vật chất và tinh thần, cùng với sức mạnh của khối đại đoàn kết của toàn dân tộc và truyền thống dựng nước và giữ nước được huy động vào sự nghiệp bảo vệ anh ninh quốc gia.

an ninh nhân dân là gì

An ninh quốc gia là gì?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 của Luật an ninh quốc gia 2004, an ninh quốc gia là sự ổn định và phát triển bền vững của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa, sự bất khả xâm phạm chủ quyền, thống nhất, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

An ninh quốc gia là việc sử dụng các biện pháp để thực thi an ninh đất nước. Đây là một vấn đề hết sức cần thiết để có thể đảm bảo duy trì sự tồn tại của một quốc gia thông qua sức mạnh ngoại giao, kinh tế, vũ trang.

Mục tiêu của an ninh quốc gia là những địa điểm, công trình, đối tượng, quốc phòng, an ninh, chính trị, văn hóa, kinh tế và xã hội, các danh mục được bảo vệ theo luật định.

Thế trận an ninh nhân dân là gì?

Khái niệm thế trận an ninh nhân dân được ghi nhận tại Điều 3 của Luật An ninh Quốc gia 2004. Theo đó, thế trận an ninh nhân dân là việc bố trí, tổ chức lực lượng để bảo vệ an ninh quốc gia và các nguồn lực cần thiết để chủ động bảo vệ an ninh quốc gia.

Nền tảng an ninh nhân dân

Như đã phân tích ở mục 1, nền tảng của an ninh nhân dân là sức mạnh tổng hợp về cả vật chất và tinh thần, cùng với sức mạnh của khối đại đoàn kết của toàn dân tộc và truyền thống dựng nước và giữ nước được huy động vào sự nghiệp bảo vệ anh ninh quốc gia. Hiện nay, Đảng và Nhà nước đang tiến hành xây dựng nền tảng an ninh nhân dân như sau: 

  • Xây dựng nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân bao gồm việc xây dựng cơ quan, tổ chức, địa phương vững mạnh; vận động toàn dân tham gia vào phong trào bảo vệ an ninh của Tổ quốc; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng các phương án và tổ chức, bố trí phương tiện, lực lượng cần thiết để chủ động bảo vệ an ninh quốc gia trong mọi tình huống; xây dựng và tổ chức thực hiện những chính sách, chiến lược, kế hoạch bảo vệ an ninh quốc gia gắn với việc phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, đối ngoại, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị và kết hợp chặt chẽ với việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân.
  • Xây dựng thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu của cả hệ thống chính trị và toàn dân, được đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng, sự quản lý thống nhất,  tập trung của Nhà nước.
  • Tập trung xây dựng nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân kết hợp với xây dựng một nền quốc phòng toàn dân và thế trận quốc phòng toàn dân mạnh mẽ, vững chắc. Xây dựng “thế trận lòng dân” nhằm tạo nền tảng vững chắc để xây dựng nền an ninh nhân dân và nền quốc phòng toàn dân.
  • Tập trung phát triển công nghiệp an ninh theo hướng lưỡng dụng; phát triển lý luận, khoa học an ninh; xây dựng và củng cố tiềm lực của nền an ninh nhân dân; tạo cơ sở vật chất – kỹ thuật hiện đại, tăng cường nguồn lực cho lực lượng Công an nhân dân để họ đáp ứng yêu cầu bảo vệ trật tự, an ninh trong mọi tình huống. Chủ động và tăng cường hợp tác quốc tế về an ninh,  quốc phòng.

Trên đây là nội dung thông tin về an ninh nhân dân là gì? Nền tảng an ninh nhân dân được luật đinh như thế nào? Vui lòng liên hệ 1900.6518 nếu có bất kỳ vấn đề pháp lý gì chưa rõ.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn