logo

Luật bồi thường đất đai mới nhất hiện nay

Luật bồi thường đất đai mới nhất hiện nay như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây của Luật Hùng Sơn nhé.

Quảng cáo

Nguyên tắc bồi thường đất đai theo Luật khi Nhà nước thu hồi đất thế nào?

Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất được quy định theo Điều 74 Luật Đất đai 2013 như sau:

– Người sử dụng đất khi Nhà nước thực hiện thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường theo quy định tại Điều 75 Luật Đất đai 2013 thì sẽ được bồi thường.

– Việc bồi thường được tiến hành bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất đã thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì sẽ được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi mà Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất đó.

– Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm tính dân chủ, khách quan, công bằng, công khai cũng như kịp thời và đúng quy định của pháp luật.

Khi nào thu hồi đất của người dân?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 Luật Đất đai 2013 quy định Nhà nước quyết định thu hồi đất trong những trường hợp sau:

– Thu hồi nhằm mục đích quốc phòng, an ninh; để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

– Thu hồi do có vi phạm pháp luật về đất đai.

– Thu hồi do chấm dứt việc sử dụng đất theo quy định pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa về tính mạng con người.

Điều kiện bồi thường đất đai theo Luật khi Nhà nước thu hồi thế nào?

Khoản 1 Điều 75 Luật Đất đai 2013 quy định về điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng đối với cá nhân, hộ gia đình thì:

“1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này;…”.

Theo đó, để được bồi thường về đất thì cá nhân, hộ gia đình cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

(1) Đất thu hồi không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm.

Quảng cáo

(2) Có Giấy chứng nhận (như là Sổ đỏ, Sổ hồng) hoặc đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa được cấp.

Trường hợp không đủ điều kiện cấp Sổ đỏ vẫn được bồi thường như sau:

Theo điều kiện nêu ở trên để được bồi thường cần phải đáp ứng đủ những điều kiện theo quy định, trong đó điều kiện quan trọng nhất cần phải có Sổ đỏ. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp ngoại lệ theo quy định tại khoản 2 Điều 77 Luật Đất đai 2013 nếu đáp ứng đủ 02 điều kiện sau thì vẫn sẽ được bồi thường:

(1) Đất thu hồi là đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 01/7/2004.

(2) Người sử dụng đất là hộ gia đình hoặc cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp.

Ngoài ra, người sử dụng đất cũng phải lưu ý rằng chỉ được bồi thường đối với phần diện tích đất thực tế đang sử dụng và diện tích được bồi thường không được vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp.

Cách tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

Theo điểm đ khoản 4 Điều 114 Luật Đất đai 2013, khoản 5 Điều 4 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP và khoản 4 Điều 3 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP, giá đất cụ thể được xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng đối với trường hợp tính tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất sẽ được tính như sau:

Giá trị của thửa đất cần định giá (01m2) = Giá đất trong bảng giá đất x Hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K)

Cụ thể:

– Giá đất trong bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành áp dụng theo từng giai đoạn 05 năm. Để biết chính xác thì cần phải xem đúng địa chỉ, vị trí thửa đất (vị trí 1, vị trí 2, vị trí 3, vị trí 4).

– Hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng khi tính tiền bồi thường do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định nhưng sẽ được quyết định tại thời điểm Nhà nước quyết định thu hồi.

Hiểu theo cách khác, hệ số điều chỉnh giá đất sẽ không áp dụng theo từng năm hay từng giai đoạn như đối với trường hợp dùng để tính tiền sử dụng đất khi cấp Sổ đỏ, Sổ hồng cho diện tích vượt hạn mức.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Hùng Sơn về Luật bồi thường đất đai mới nhất hiện nay. Trường hợp cần hỗ trợ các vấn đề pháp lý, vui lòng liên hệ 1900 6518 để được tư vấn nhanh chóng nhất.

Vui lòng đánh giá!
Luật sư Luyện Ngọc Hùng
Latest posts by Luật sư Luyện Ngọc Hùng (see all)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn