logo

Phân tích Điều 148 Bộ Luật Tố tụng hình sự

Điều 148 Bộ Luật Tố tụng hình sự là quy định về thủ tục Tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Luật Hùng Sơn sẽ cùng bạn đọc tìm hiểu nội dung Phân tích Điều 148 Bộ Luật Tố tụng hình sự thông qua bài phân tích dưới đây.

Quảng cáo

Nội dung Điều 148 Bộ Luật Tố tụng hình sự gồm những gì?

“Điều 148. Tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố

Hết thời hạn quy định tại Điều 147 của Bộ luật này, cơ quan có thẩm quyền giải quyết quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố khi thuộc một trong các trường hợp:

a) Đã trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản, yêu cầu nước ngoài tương trợ tư pháp nhưng chưa có kết quả;

b) Đã yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu, đồ vật quan trọng có ý nghĩa quyết định đối với việc khởi tố hoặc không khởi tố vụ án nhưng chưa có kết quả.

c) Không thể kết thúc việc kiểm tra, xác minh để quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh.

Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải gửi quyết định tạm đình chỉ kèm theo tài liệu liên quan đến Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Viện kiểm sát có thẩm quyền để kiểm sát và gửi quyết định tạm đình chỉ đó cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đã tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

Trường hợp quyết định tạm đình chỉ không có căn cứ thì Viện kiểm sát ra quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ để tiếp tục giải quyết. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ, Viện kiểm sát phải gửi quyết định đó cho Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân đã tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Thời hạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố tiếp không quá 01 tháng kể từ ngày Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra nhận được quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ.

Trường hợp tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố thì việc giám định, định giá tài sản hoặc tương trợ tư pháp vẫn tiếp tục được tiến hành cho đến khi có kết quả.”

Theo quy định của Bộ Luật Tố tụng hình sự nói trên, có thể hiểu Tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm là việc cơ quan nhà nước quyết định tạm dừng việc giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố trong một thời gian nhất định khi có căn cứ. Việc tạm dừng này phải được thực hiện theo một thủ tục, trình tự. Ngoài ra, khi những căn cứ của việc tạm đình chỉ giải quyết không còn, cơ quan có thẩm quyền sẽ tiếp tục giải quyết nguồn tin về tội phạm đó.

Để đưa ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm, cần xét đến các yếu tố như:

Một là, phải căn cứ trên quy định của pháp luật nói chung và Bộ Luật Tố tụng hình sự nói riêng.

Hai là, việc tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm là việc nguồn tin về tội phạm đã được thụ lý bị tạm ngừng giải quyết do xuất hiện những tình tiết, nội dung, sự kiện mới. Việc tạm đình chỉ nguồn tin về tội phạm không phải dừng hoàn toàn việc giải quyết nguồn tin.

Quảng cáo

Ba là, ngay khi có căn cứ chấm dứt việc tạm đình chỉ thì hoạt động giải quyết nguồn tin về tội phạm sẽ được khôi phục. Khi đó, việc tạm đình chỉ sẽ bị chấm dứt.

Phân tích điều 148 Bộ Luật Tố tụng hình sự

Điều 148 Bộ Luật Tố tụng hình sự nêu rõ các nội dung liên quan đến hoạt động tạm đình chỉ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Trong đó:

Thứ nhất, về thẩm quyền ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết tin báo về tội phạm, tố giác và kiến nghị khởi tố bao gồm: Cơ quan điều tra, Cơ quan được giao thực hiện một số hoạt động điều tra; Viện kiểm sát;

Thứ hai, về căn cứ ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết tin báo về tố giác, tội phạm, kiến nghị khởi tố:

Trường hợp vụ việc cần tiến hành các biện pháp trưng cầu giám định, định giá tài sản, tương trợ tư pháp mà việc chờ kết quả mất nhiều thời gian. Bên cạnh đó, kết quả định giá, giám định, tương trợ tư pháp đó có ý nghĩa quan trọng đối với vụ án, đồng thời có thể là chứng cứ quan trọng để làm căn cứ phục hồi giải quyết nguồn tin tố giác, tội phạm thì cơ quan có thẩm quyền có thể ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền đã yêu cầu cá nhân, tổ chức cung cấp tài liệu, đồ vật có ý nghĩa quyết định đối với việc khởi tố hoặc không khởi tố, tuy nhiên chưa có kết quả. Khi đó, cơ quan có thẩm quyền có thể ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

Thứ ba, về trình tự thực hiện:

Trong thời hạn 24 giờ tính từ khi quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Cơ quan điều tra hoặc cơ quan được giao nhiệm vụ điều tra bắt buộc phải gửi quyết định tạm đình chỉ nói trên cùng với tài liệu kèm theo đến Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp hoặc Viện kiểm sát có thẩm quyền và những cá nhân, cơ quan, tổ chức đã tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

Sau khi tiếp nhận Quyết định tạm đình chỉ, nếu xét thấy quyết định tạm đình chỉ này là không có căn cứ Viện kiểm sát có thể ra quyết định hủy bỏ và tiếp tục giải quyết.

Trong thời hạn 24 giờ tính từ khi quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ, Viện kiểm sát phải gửi quyết định này cho Cơ quan điều tra hoặc Cơ quan được giao nhiệm vụ điều tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân đã tố giác, báo tin về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Thời hạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tiếp theo có thời hạn không quá 1 tháng tính từ ngày Cơ quan điều tra nhận được quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ.

Quy định về tạm đình chỉ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố là quy định mới, mở ra cơ sở cho việc tạm ngừng hoạt động xác minh, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm khi đủ những điều kiện luật định

Trên đây là nội dung phân tích Điều 148 Bộ Luật Tố tụng hình sự. Nếu có bất cứ thắc mắc nào cần tư vấn, vui lòng liên hệ Luật Hùng Sơn qua Tổng đài: 1900.6518.

Vui lòng đánh giá!
Luật sư Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn