logo

Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế 2021 như thế nào?

Khi có sự thay đổi về một trong các thông tin đã được ghi trên tờ khai đăng ký thuế trước đó thì người nộp thuế phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan quản lý thuế. Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế 2021 là điều được khá nhiều người quan tâm. Vậy, pháp luật hiện nay đã có những quy định cụ thể về hồ sơ, trình tự thủ tục cũng như mẫu tờ khai điều chỉnh đăng ký thông tin đăng ký thuế như thế nào. Bài viết dưới đây của công ty Luật Hùng Sơn sẽ cung cấp những thông tin về vấn đề trên cho quý bạn đọc.

Quảng cáo

Đối tượng thực hiện thay đổi thông tin đăng ký thuế

Căn cứ theo quy định tại điều 36 Luật Quản lý thuế 2019 đã có quy định về việc Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế. Theo đó các đối tượng thực hiện thay đổi thông tin đăng ký thuế gồm:

1. Người nộp thuế đăng ký thuế cùng lúc với đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký thành lập hợp tác xã, đăng ký kinh doanh khi có thay đổi một trong các thông tin đăng ký thuế thì phải thực hiện thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế cùng với việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người nộp thuế thay đổi địa chỉ trụ sở của mình dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp, người nộp thuế phải thực hiện các thủ tục về thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định của Luật Quản lý thuế trước khi đăng ký thay đổi thông tin với cơ quan đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã hoặc đăng ký kinh doanh.

2. Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì khi có thay đổi thông tin liên quan đến việc đăng ký thuế thì trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

3. Nếu cá nhân có ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập thực hiện việc đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế cho cá nhân và người phụ thuộc thì cá nhân đó phải thông báo cho người, tổ chức chi trả thu nhập chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi. Sau đó chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ủy quyền của cá nhân, người chi trả thu nhập có trách nhiệm phải thông báo cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế 2021

Hồ sơ, thủ tục đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế

Hồ sơ đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế

Đối với người nộp thuế theo quy định tại Điểm a,b,c,đ,h,n Khoản 2 Điều 4 Thông tư 105/2020/TT-BTC, hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của gồm:

 • Tờ khai điều chỉnh hoặc bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu quy định;
 • Bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đơn vị phụ thuộc, hoặc các tài liệu tương đương khác do cơ quan có thẩm quyền cấp nếu thông tin trên các Giấy tờ này có thay đổi.

Đối với người nộp thuế theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 4 Thông tư 105/2020/TT-BTC, hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế gồm: Tờ khai điều chỉnh hoặc bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu.

Đối với nhà cung cấp ở nước ngoài quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 4 Thông tư 105/2020/TT-BTC, hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế thực hiện theo quy định tại Thông tư của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.

Đối với cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh theo quy định tại Điểm i Khoản 2 Điều 4 Thông tư 105/2020/TT-BTC, hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế gồm:

 • Tờ khai thay đổi thông tin đăng ký thuế mẫu hoặc Hồ sơ khai thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế;
 • Nếu thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh có thay đổi thì trong hồ sơ phải có bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;
 • Nếu thông tin trên các Giấy tờ chứng thực cá nhân có thay đổi thì hồ sơ phải có bản sao CCCD/ CMND còn hiệu lực đối với cá nhân có quốc tịch Việt Nam; bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người có quốc tịch nước ngoài và người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài.

Người nộp thuế là nhà thầu, nhà đầu tư tham gia vào hợp đồng dầu khí quy định tại Điểm h Điều 4 Thông tư 105/2020/TT-BTC khi chuyển nhượng phần vốn góp của mình trong tổ chức kinh tế hoặc chuyển nhượng một phần quyền lợi tham gia hợp đồng dầu khí, nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế tại Cục Thuế nơi người điều hành đặt trụ sở chính. Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế, gồm: Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu.

Đối với người nộp thuế là cá nhân được quy định tại Điểm k, l, n Khoản 2 Điều 4 Thông tư 105/2020/TT-BTC khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế của bản thân và người phụ thuộc hoặc thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp thì nộp hồ sơ cho cơ quan chi trả thu nhập hoặc trường hợp cá nhân không làm việc tại cơ quan chi trả thu nhập thì nộp hồ sơ tại Chi cục Thuế khu vực nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú. Hồ sơ gồm các tài liệu như sau:

 • Trường hợp nộp qua cơ quan chi trả thu nhập, hồ sơ gồm: Văn bản ủy quyền và bản sao các giấy tờ có thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký thuế của cá nhân hoặc người phụ thuộc của cá nhân đó.

Cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm tổng hợp những thông tin thay đổi của cá nhân hoặc người phụ thuộc vào Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu và gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ quan chi trả thu nhập cho cá nhân đó.

 • Trường hợp nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, hồ sơ gồm:

– Tờ khai thay đổi thông tin đăng ký thuế theo mẫu;

– Trong trường hợp thông tin đăng ký thuế trên các Giấy tờ này có thay đổi thì trong hồ sơ phải có bản sao Thẻ CCCD hoặc bản sao CMND còn hiệu lực đối với người phụ thuộc là người có quốc tịch Việt Nam; bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người phụ thuộc là người có quốc tịch nước ngoài hoặc người có quốc tịch Việt Nam nhưng sinh sống tại nước ngoài.

Trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thuế

Theo quy định tại Thông tư số 105/2020/TT-BTC và Thông tư số 110/2015/TT-BTC thì trình tự thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế 2021 như sau:

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế

– Người nộp thuế nộp bộ hồ sơ gồm đầy đủ các thành phần như trên cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp của mình theo cách thức như: nộp trực tiếp, nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng hoặc nộp hồ sơ bằng đường bưu điện.

– Đối với trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến, người nộp thuế truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Sau đó cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan thuế, ký điện tử và gửi đến Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Bước 2: Cơ quan thuế tiếp nhận và xử lý hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế

 • Đối với hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế bằng giấy:

– Công chức thuế tiếp nhận hồ sơ và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế. Đồng thời, ghi rõ thời điểm nhận hồ sơ, tên tài liệu theo bảng kê danh Mục hồ sơ đăng ký thuế. Sau đó viết phiếu hẹn ngày trả kết quả đăng ký thuế. 

Trường hợp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế được gửi đến Cơ quan thuế bằng đường bưu điện, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và vào sổ văn thư của cơ quan thuế.

– Công chức thuế kiểm tra hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế, trường hợp cần bổ sung hồ sơ, cơ quan thuế ngay trong ngày làm việc phải thông báo cho người nộp thuế đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại cơ quan thuế. Còn đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện thì công chức thuế sẽ thông báo cho người nộp thuế trong thời hạn hai ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

Quảng cáo
 • Đối với hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế bản điện tử:

Sau khi nhận được thông tin thay đổi, bổ sung của người nộp thuế, Cơ quan Thuế sẽ gửi thông báo về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận những thông tin đăng ký thay đổi cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Bước 3: Thời hạn giải quyết thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế 2021

 • Đối với trường hợp thay đổi các thông tin đăng ký thuế không được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế: Thời hạn giải quyết là trong 02 ngày làm việc.
 • Đối với trường hợp có thay đổi các thông tin được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế: Thời hạn giải quyết là 03 ngày làm việc.
 • Đối với trường hợp thay đổi cơ quan thuế quản lý: thời hạn giải quyết là không quá 10 ngày làm việc.

Mức phạt chậm thay đổi nội dung đăng ký thuế

Người nộp thuế chậm thay đổi thông tin đăng ký thuế sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điều 11 Nghị định 125/2020/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Thứ nhất, Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi sau đây:

– Trường hợp người nộp thuế không làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế và thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế quá thời hạn quy định từ 01 đến 30 ngày nhưng mà có tình tiết giảm nhẹ;

– Chậm thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế mà có tình tiết giảm nhẹ.

Thứ hai, Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi chậm thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế quá thời hạn quy định từ 01 đến 30 ngày nhưng không làm thay đổi thông tin ghi trên giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế.

Thứ ba Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người nộp thuế có  một trong các hành vi sau đây:

– Chậm thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế quá thời hạn quy định từ 31 đến 90 ngày nhưng không làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế;

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 30 ngày làm thay đổi thông tin ghi trên giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế.

Thứ tư Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên nhưng không làm thay đổi thông tin ghi trên giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế;

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế quá thời hạn quy định từ 31 đến 90 ngày làm thay đổi các thông tin ghi trên giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế.

Thứ năm, Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

– Chậm thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên làm thay đổi thông tin giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế;

– Không thông báo với cơ quan thuế về việc thay đổi các thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế; đồng thời buộc nộp hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký thuế theo quy định.

Thứ sáu, một số lưu ý về mức phạt chậm thay đổi nội dung đăng ký thuế:

Một là những quy định trên không áp dụng đối với trường hợp sau đây:

– Cá nhân không kinh doanh đã được cấp mã số thuế thu nhập cá nhân chậm thay đổi thông tin về CMND  khi được cấp thẻ CCCD mới;

– Cơ quan chi trả thu nhập chậm thông báo thay đổi thông tin về CMND khi người nộp thuế thu nhập cá nhân là các cá nhân ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân được cấp thẻ căn cước công dân;

– Thông báo thay đổi thông tin trên hồ sơ đăng ký thuế về địa chỉ người nộp thuế quá thời hạn quy định do thay đổi địa giới hành chính theo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội hoặc Nghị quyết của Quốc hội.

Hai là mức phạt tiền trên áp dụng đối với người nộp thuế là tổ chức; mức phạt tiền đối với người nộp thuế là hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức.

Hy vọng với những chia sẻ ở trên của công ty Luật Hùng Sơn, Quý độc giả đã có thêm thông tin về thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế 2021. Trường hợp Quý khách hàng còn bất kỳ thắc mắc nào cần được giải đáp, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline 19006518 để được tư vấn một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

Vui lòng đánh giá!
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn