Có xử lý thật nặng đối với công chức viên chức đánh vợ không?

Công chức và viên chức, khác với người lao động làm việc trong các doanh nghiệp thì sẽ có những quy định khác biệt về xử lý vi phạm. Và trong một số trường hợp mà công chức hoặc viên chức có vi phạm thì sẽ bị xử lý kỷ luật theo Nghị định số 112/2020/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/9/2020. Trong đó, nổi bật là quy định xử lý đối với công chức viên chức đánh vợ. Để giúp bạn đọc hiểu hơn về vấn đề này, Luật Hùng Sơn sẽ cung cấp một số thông tin liên quan dưới đây.

Quảng cáo

1. Xử lý kỷ luật đối với công chức viên chức đánh vợ

Khoản 9 Điều 8 của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP có quy định về áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách đối với cán bộ, công chức như sau: hình thức kỷ luật khiển trách sẽ áp dụng đối với cán bộ, công chức mà có hành vi vi phạm lần đầu, gây ra hậu quả ít nghiêm trọng đối với hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; hôn nhân và gia đình, dân số; an sinh xã hội; bình đẳng giới; các quy định khác của pháp luật có liên quan đến công chức, cán bộ.

Khoản 9 Điều 16 của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP có quy định về áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách đối với viên chức như sau: hình thức kỷ luật khiển trách sẽ áp dụng đối với viên chức mà có hành vi vi phạm lần đầu, gây ra hậu quả ít nghiêm trọng đối với hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; hôn nhân và gia đình, dân số; an sinh xã hội; bình đẳng giới; các quy định khác của pháp luật có liên quan đến viên chức.

Như vậy, nếu như công chức viên chức đánh vợ vi phạm lần đầu, gây ra hậu quả ít nghiêm trọng thì sẽ bị khiển trách.

công chức viên chức đánh vợ

2. Công chức viên chức đánh vợ có thể bị đuổi việc

Khi công chức vi phạm, có hành vi đánh vợ thì căn cứ tùy vào tính chất và mức độ của hành vi vi phạm ấy, công chức có thể bị áp dụng hình thức kỷ luật là cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, và nặng nhất là kỷ luật buộc thôi việc.

Khi viên chức vi phạm, có hành vi đánh vợ thì căn cứ tùy vào tính chất và mức độ của hành vi vi phạm ấy, viên chức có thể bị áp dụng hình thức kỷ luật là cảnh cáo, cách chức, và nặng nhất là kỷ luật buộc thôi việc.

Như vậy, nếu như công chức viên chức đánh vợ, nhẹ nhất thì sẽ bị khiển trách và nặng nhất thì có thể bị buộc thôi việc, căn cứ tùy vào tính chất và mức độ vi phạm.

3. Công chức đã nghỉ hưu có bị xử lý kỷ luật?

Căn cứ theo Khoản 18 Điều 1 của Luật sửa đổi bổ sung một số điều về cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 có quy định nếu công chức sau khi đã nghỉ việc hoặc là nghỉ hưu mới phát hiện ra hành vi vi phạm trong thời gian còn công tác thì có thể bị áp dụng một trong những hình thức xử lý kỷ luật sau:

Quảng cáo

– Khiển trách

– Cảnh cáo

– Xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm gắn với các hệ quả pháp lý tương ứng với hình thức xử lý kỷ luật.

Như vậy, nếu như công chức đánh vợ nhưng sau khi nghỉ hưu mới phát hiện ra hành vi vi phạm thì căn cứ theo tính chất và mức độ vi phạm, vẫn sẽ phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình, bị xử lý kỷ luật với các hình thức được quy định như trên.

Trong trường hợp người đã nghỉ việc, nghỉ hưu bị xử lý bằng hình thức khiển trách, cảnh cáo hoặc xóa tư cách chức vụ đảm nhiệm thì người ra quyết định xử lý kỷ luật là cấp có thẩm quyền phê chuẩn, quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử, bổ nhiệm chức danh, chức vụ cao nhất.

Đối với người giữ chức danh, chức vụ trong các cơ quan hành chính Nhà nước được Quốc hội phê chuẩn Thủ tướng Chính phủ sẽ ra quyết định xử lý kỷ luật.

Trên đây là các quy định của pháp luật mới nhất hiện nay quy định xử lý kỷ luật đối với công chức viên chức đánh vợ. Hình thức xử lý nặng nhất đối với hành vi này là buộc thôi việc. Nếu như bạn đọc có còn thắc mắc nào khác về vấn đề này, hoặc có vướng mắc về vấn đề pháp lý nào khác, hãy liên hệ ngay với Luật Hùng Sơn để nhận được sự hỗ trợ tư vấn chi tiết và cụ thể.

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn