logo

Cách chuyển lỗ giữa các quý, các năm

Quý trước lỗ và quý sau lãi thì quyết toán thuế như thế nào? Luật Hùng Sơn & Cộng sự xin được hướng dẫn cách chuyển lỗ giữa các quý, các năm như sau:

Quảng cáo

lightbulb Cách xác định lỗ

Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm về thu nhập tính thuế chưa bao gồm các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước chuyển sang.

Doanh thu + thu nhập khác – các chi phí được trừ – thu nhập miễn thuế < 0 => lỗ

lightbulb Cách chuyển lỗ sang năm sau

  • Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập (thu nhập chịu thuế đã trừ thu nhập miễn thuế) của những năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.
  • Doanh nghiệp tạm thời chuyển lỗ vào thu nhập của các quý của năm sau khi lập tờ khai tạm nộp quý và chuyển chính thức vào năm sau khi lập tờ khai quyết toán thuế năm.

Ví dụ:

Năm 2016:

+ Quý 1: Lỗ 30tr
+ Quý 2: Lãi 30tr
+ Quý 3: Lãi 50tr
+ Quý 4: Lỗ 70tr
Khi quyết toán Thuế trên tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu 03/TNDN phát sinh lỗ 20tr.

Năm 2017:

Quý 1 lãi 50tr thì kế toán được quyền chuyển số lỗ của năm 2016 sang, nhưng số lỗ được chuyển không được lấy ở Quý của năm trước (tức là không lấy số 70tr) mà phải lấy trên tờ khai quyết toán thuế TNDN là số lỗ 20tr. Chuyển lỗ 20tr trên tờ khai quyết toán thuế TNDN  2014 vào quý 1/2015 thì quý 1/2015 còn 30tr tính thuế khi lập tờ khai tạm nộp quý và chuyển chính thức vào năm sau khi lập tờ khai quyết toán thuế năm.

lightbulb Cách chuyển lỗ giữa các quý

• Doanh nghiệp có số lỗ giữa các quý trong cùng một năm tài chính thì được bù trừ số lỗ của quý trước vào các quý tiếp theo của năm tài chính đó. Khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp xác định số lỗ của cả năm và chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp sau năm phát sinh lỗ theo quy định nêu trên.

Ví dụ:

  • – Năm 2016:Quý 1: Lỗ 20tr – không phải nộp thuế

    Quý 2: Lỗ 10tr – không phải nộp thuế và vì vẫn lỗ nên không được chuyển từ quý 1 sang

    Quý 3: Lãi 25tr

Chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ của quý 1 và quý 2 nhưng tối đa bằng số lãi của quý 3. Chuyển 20tr từ quý 1 và 5tr từ quý 2. Quý 3 không còn lãi để nộp thuế và 5tr chưa chuyển của quý 2 sẽ được chuyển vào quý sau nếu lãi.

• Doanh nghiệp tự xác định số lỗ được trừ vào thu nhập theo nguyên tắc nêu trên. Trường hợp trong thời gian chuyển lỗ có phát sinh tiếp số lỗ thì số lỗ phát sinh này (không bao gồm số lỗ của kỳ trước chuyển sang) sẽ được chuyển lỗ toàn bộ và liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Ví dụ:

– Năm 2015: Quyết toán ra lỗ 30tr

Quảng cáo

– Năm 2016: Quyết toán ra lãi 20tr

– Năm 2017: Quyết toán ra lỗ 40tr

– Năm 2016 có lãi nên được chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ nhưng chỉ được chuyển tối đa bằng lãi của năm 2016 là 20tr. Vẫn còn 10tr lỗ chưa chuyển nhưng đến năm 2017 công ty lại tiếp tục lỗ, thì số lỗ của năm 2015 còn 10tr sẽ được chuyển tối đa đến năm 2020. Và số lỗ mới phát sinh 40tr vào năm 2017 sẽ được chuyển toàn bộ và liên tục đến năm 2020 nếu các năm sau có lãi.

 ♦ Chú ý:

• Trường hợp cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp xác định số lỗ doanh nghiệp được chuyển khác với số lỗ do doanh nghiệp tự xác định thì số lỗ được chuyển xác định theo kết luận của cơ quan kiểm tra, thanh tra. Nhưng đảm bảo chuyển lỗ toàn bộ và liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ theo quy định.

Quá thời hạn 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ, nếu số lỗ phát sinh chưa chuyển hết thì sẽ không được chuyển vào thu nhập của các năm tiếp sau.

• Doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế. Đến thời điểm có quyết định chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản của cơ quan có thẩm quyền (trừ trường hợp không phải quyết toán thuế theo quy định).

Số lỗ của doanh nghiệp phát sinh trước khi chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất phải được theo dõi chi tiết theo năm phát sinh và bù trừ vào thu nhập cùng năm của doanh nghiệp. Sau khi chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất hoặc được tiếp tục chuyển vào thu nhập của các năm tiếp theo của doanh nghiệp sau khi chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất để đảm bảo nguyên tắc chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm.

Kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.  Số lỗ của doanh nghiệp phát sinh trước khi chia, tách thành doanh nghiệp khác và đang còn trong thời gian chuyển lỗ theo quy định thì số lỗ này sẽ được phân bổ cho các doanh nghiệp sau khi chia, tách theo tỷ lệ vốn chủ sở hữu được chia, tách.

Hãy gọi ngay 1900 6518 để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn!

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn