Các trường hợp hộ kinh doanh được miễn các loại thuế, phí theo quy định mới nhất

Hộ kinh doanh khi thực hiện các hoạt động kinh doanh thì bắt buộc phải có nghĩa vụ nộp thuế cho các cơ quan nhà nước, tuy nhiên sẽ có vài trường hợp hộ kinh doanh được miễn các loại thuế, vậy điều kiện nào để đáp ứng việc miễn thuế theo quy định pháp luật hiện hành, hãy tham khảo qua bài viết của công ty luật Hùng Sơn để năm được rõ hơn. 

Quảng cáo

1. Những quy định về hộ kinh doanh:

– Theo quy định của khoản 1 Điều 66 của Nghị định 78/2015/NĐ-CP như sau:

Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc hộ kinh doanh do một nhóm người gồm các cá nhân là người Việt Nam đáp ứng đủ 18 tuổi và các cá nhân này phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc hộ kinh doanh do một hộ gia đình làm chủ. Tuy nhiên hộ kinh doanh chỉ được phép tiến hành đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, hộ kinh doanh chỉ được phép sử dụng dưới mười lao động và đối với hoạt động kinh doanh thì các cá nhân nêu trên phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình

– Căn cứ theo khoản 2 Điều 66 của Nghị định 78/2015/NĐ-CP có quy định

  • Đối với các hộ gia đình làm muốn, hộ gia đình sản xuất về nông, lâm, ngư nghiệp và đối với những người làm dịch vụ có thu nhập thấp, những người buôn chuyến, bán hàng rong,kinh doanh lưu động, bán quà vặt thì không cần phải đăng ký, riêng các ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì thực hiện đúng theo quy định của pháp luật
  • Bắt buộc phải thành lập doanh nghiệp nếu hộ kinh doanh đó sử dụng số lao động là lớn hơn 10 người.

Hộ kinh doanh cần phải nộp các loại thuế phí sau:

  • Căn cứ theo quy định khoản 7 Điều 2 của Nghị định 139/2016/NĐ-CP thì hộ kinh doanh cần nộp lệ phí môn bài.
  • Căn cứ theo Điều 2 của Thông tư 92/2015/TT-BTC thì hộ kinh doanh cần phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.

hộ kinh doanh được miễn các loại thuế

2. Các trường hợp hộ kinh doanh được miễn các loại thuế, lệ phí?

a) Trường hợp miễn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân:

Theo quy định của điểm b khoản 1 Điều 2 tại Thông tư 92/2015/TT-BTC về việc hộ kinh doanh không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân nếu hộ kinh doanh tính thuế theo phương pháp khoán mà hộ kinh doanh này có doanh thu tính thuế nhỏ hơn 100 triệu đồng/năm.

Quảng cáo

Theo đó, doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân và doanh thu tính thuế giá trị gia tăng là doanh thu bao gồm thuế (đối với trường hợp doanh thu thuộc diện chịu thuế) của toàn bộ tiền bán hàng cũng như tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ, tiền gia công phát sinh từ các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của hộ kinh doanh trong kỳ tính thuế.

– Doanh thu tính thuế sẽ được tính dựa trên doanh thu trên hóa đơn và doanh thu khoán đối với trường hợp cá nhân nộp thuế khoán mà cá nhân có sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế.

– Theo pháp luật về quản lý thuế, cơ quan thuế sẽ có thẩm quyền đối với việc ấn định doanh thu tính thuế khoán trong trường hợp cá nhân kinh doanh mà không xác định được doanh thu tính thuế khoán hoặc cá nhân kinh doanh xác định không phù hợp thực tế

b) Trường hợp miễn lệ phí môn bài

Căn cứ tại điều 3 của Nghị định 139/2016/NĐ-CP có quy định về việc hộ kinh doanh được miễn thuế môn bài trong các trường hợp sau đây:

  • Hoạt động sản xuất, kinh doanh của hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân mà có doanh thu hàng năm nhỏ hơn 100 triệu đồng.
  • Hoạt động sản xuất, kinh doanh của hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân mà không có địa điểm cố định, không thường xuyên.
  • Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân sản xuất muối.
  • Cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức, hộ gia đình dịch vụ hậu cần nghề cá, đánh bắt thủy, hải sản và nuôi trồng.

Hy vọng bài viết về toàn bộ các trường hợp mà hộ kinh doanh được được miễn các loại thuế, nếu hộ kinh doanh nào mà không thuộc các trường hợp trên thì bắt buộc phải nộp các khoản thuế theo đúng quy định của pháp luật. 

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn