Tổng đài tư vấn luật 24/7 19006518
Tư vấn 24/7
Hotline
1900 6518
Địa chỉ
P415, CT4 KDT Mỹ Đình Sông Đà, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Thuế - kế toán

Các loại thuế mà doanh nghiệp cần quan tâm

Các loại thuế mà doanh nghiệp cần quan tâm

admin | 3-10-2018 | Thuế - kế toán | 305 lượt xem

Doanh nghiệp cần quan tâm đến các loại thuế phổ biến như thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng,...

Thời hạn nộp tờ khai thuế của doanh nghiệp

Thời hạn nộp tờ khai thuế của doanh nghiệp

admin | 3-10-2018 | Thuế - kế toán | 206 lượt xem

Doanh nghiệp mới thành lập phải nộp tờ khai thuế môn bài chậm nhất là ngày ...

Chi phí công tác phí hợp lý trong doanh nghiệp

Chi phí công tác phí hợp lý trong doanh nghiệp

admin | 3-10-2018 | Thuế - kế toán | 223 lượt xem

Công tác phí hợp lý sẽ được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Công tác phí hợp lý là khi...

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp

admin | 3-10-2018 | Thuế - kế toán | 245 lượt xem

Để biết được thu nhập tính thuế thì cần xác định được thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế và ...

Các khoản thu nhập được miễn thuế TNDN

Các khoản thu nhập được miễn thuế TNDN

admin | 29-9-2018 | Thuế - kế toán | 184 lượt xem

Doanh nghiệp được miễn thuế đối với thu nhập từ 12 khoản, bao gồm...

Chi phí được trừ và không được trừ khi tính thuế TNDN

Chi phí được trừ và không được trừ khi tính thuế TNDN

admin | 29-9-2018 | Thuế - kế toán | 240 lượt xem

Ngoài 37 khoản chi phi không được trừ thì các chi phí khác khi đáp ứng đủ ba điều kiện thì sẽ được trừ khi tính thuế TNDN. Ba điều kiện gồm...

Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế TNDN

Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế TNDN

admin | 29-9-2018 | Thuế - kế toán | 214 lượt xem

Thu nhập dùng để tính thuế là thu nhập chịu thuế trừ đi thu nhập được miễn thuế và ...

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào

admin | 28-9-2018 | Thuế - kế toán | 178 lượt xem

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào bao gồm có hóa đơn GTGT hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ và ...

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt

admin | 28-9-2018 | Thuế - kế toán | 171 lượt xem

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt gồm chứng từ thanh toán qua ngân hàng và chứng từ thanh toán ...

Thuế thu nhập cá nhân trong thời gian thử việc

Thuế thu nhập cá nhân trong thời gian thử việc

admin | 28-9-2018 | Thuế - kế toán | 196 lượt xem

Thu nhập đến mức nào thì phải đóng thuế thu nhập cá nhân trong thời gian thử việc? Mức đóng là...

image
image
Top