Tổng đài tư vấn luật 24/7 19006518
Tư vấn 24/7
Hotline
1900 6518
Địa chỉ
P415, CT4 KDT Mỹ Đình Sông Đà, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Dịch vụ thuế - kế toán

Cách chuyển lỗ giữa các quý, các năm

Cách chuyển lỗ giữa các quý, các năm

admin | 8-10-2018 | Dịch vụ thuế - kế toán | 273 lượt xem

Quý trước lỗ và quý sau lãi thì quyết toán thuế như thế nào?

Cách tính thuế thu nhập cá nhân

Cách tính thuế thu nhập cá nhân

admin | 8-10-2018 | Dịch vụ thuế - kế toán | 355 lượt xem

Cá nhân tạo ra thu nhập ...../tháng sẽ phải đóng thuế Thu nhập cá nhân?....

Các khoản giảm trừ thuế thu nhập cá nhân

Các khoản giảm trừ thuế thu nhập cá nhân

admin | 5-10-2018 | Dịch vụ thuế - kế toán | 238 lượt xem

Thu nhập hàng tháng của cá nhân trừ đi các khoản giảm trừ gia cảnh sẽ...

Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân

Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân

admin | 4-10-2018 | Dịch vụ thuế - kế toán | 198 lượt xem

Các khoản thu nhập dùng để chịu thuế thu nhập cá nhân gồm...

Các loại thuế mà doanh nghiệp cần quan tâm

Các loại thuế mà doanh nghiệp cần quan tâm

admin | 3-10-2018 | Dịch vụ thuế - kế toán | 265 lượt xem

Doanh nghiệp cần quan tâm đến các loại thuế phổ biến như thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng,...

Thời hạn nộp tờ khai thuế của doanh nghiệp

Thời hạn nộp tờ khai thuế của doanh nghiệp

admin | 3-10-2018 | Dịch vụ thuế - kế toán | 184 lượt xem

Doanh nghiệp mới thành lập phải nộp tờ khai thuế môn bài chậm nhất là ngày ...

Chi phí công tác phí hợp lý trong doanh nghiệp

Chi phí công tác phí hợp lý trong doanh nghiệp

admin | 3-10-2018 | Dịch vụ thuế - kế toán | 198 lượt xem

Công tác phí hợp lý sẽ được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Công tác phí hợp lý là khi...

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp

admin | 3-10-2018 | Dịch vụ thuế - kế toán | 225 lượt xem

Để biết được thu nhập tính thuế thì cần xác định được thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế và ...

Chi phí được trừ và không được trừ khi tính thuế TNDN

Chi phí được trừ và không được trừ khi tính thuế TNDN

admin | 29-9-2018 | Dịch vụ thuế - kế toán | 211 lượt xem

Ngoài 37 khoản chi phi không được trừ thì các chi phí khác khi đáp ứng đủ ba điều kiện thì sẽ được trừ khi tính thuế TNDN. Ba điều kiện gồm...

Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế TNDN

Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế TNDN

admin | 29-9-2018 | Dịch vụ thuế - kế toán | 197 lượt xem

Thu nhập dùng để tính thuế là thu nhập chịu thuế trừ đi thu nhập được miễn thuế và ...

image
image
Top