logo

Bằng đại học chính quy và tại chức liệu có giá trị ngang nhau??

  • Luật Hùng Sơn |
  • 14-01-2019 |
  • Tin tức , |
  • 1096 Lượt xem

Bằng đại học chính quy và tại chức, từ xa, liên thông,… sẽ có giá trị ngang nhau là nội dung mới quan trọng của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học 2018 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2018 và chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2019.

Căn cứ pháp lý

  • Luật Giáo dục Đại học 2012
  • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học 2018

Theo Khoản 1 Điều 38 Luật Giáo dục Đại học 2012 quy định về văn bằng giáo dục đại học:

“Văn bằng giáo dục đại học được cấp cho người học sau khi tốt nghiệp một trình độ đào tạo theo một hình thức đào tạo, gồm: bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp đại học, bằng thạc sĩ và bằng tiến sĩ.”

Cụ thể, người học tốt nghiệp theo hình thức đào tạo nào sẽ được thể hiện cụ thể trên văn bằng đại học chính quy theo từng trình độ đào tạo tương ứng.

Tuy nhiên, theo khoản 23 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học 2018  quy định:

“Văn bằng giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và văn bằng trình độ tương đương.”

Như vậy, kể từ 1/07/2019, văn bằng giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ, văn bằng trình độ tương đương và người học hoàn thành chương trình đào tạo, đạt chuẩn đầu ra của trình độ đào tạo theo quy định, hoàn thành nghĩa vụ, trách nhiệm của người học thì được cấp văn bằng ở trình độ đào tạo tương ứng. Sẽ không quy định hình thức đào tạo trên văn bằng đại học hay nói cách khác sẽ không phân biệt bằng cấp giữa các hình thức đào tạo.

Xem thêm: Một số điểm mới về hợp tác đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

Có thể bạn quan tâm

Video tư vấn pháp luật

Đề xuất tăng thuế môi trường xăng lên kịch khung 4.000 đồng/lít image
Đề xuất tăng thuế môi trường xăng lên kịch khung 4.000 đồng/lít
Đề xuất tăng thuế môi trường xăng lên kịch khung 4.000 đồng/lít image
Đề xuất tăng thuế môi trường xăng lên kịch khung 4.000 đồng/lít
Đăng ký nhãn hiệu, bản quyền, logo – Luật Hùng Sơn image
Đăng ký nhãn hiệu, bản quyền, logo – Luật Hùng Sơn
Ý kiến pháp lý về tranh chấp tại Chung cư – Ls. Nguyen Minh Hai – Luat Hung Son image
Ý kiến pháp lý về tranh chấp tại Chung cư – Ls. Nguyen Minh Hai – Luat Hung Son
Lawyer Nguyen Minh Hai – Hung Son _ Associates on VTV image
Lawyer Nguyen Minh Hai – Hung Son _ Associates on VTV
Hotline
Top